Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИБЛИЯТА

Божието Царство

Божието Царство

Дали Божието Царство е състояние на сърцето?

„Не си далече от царството на Бога.“ (Марко 12:34)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Мнозина споделят мнението на една християнска религия, според която Божието Царство е „управлението на Бога в сърцето и живота на всеки човек“.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Божието Царство е реално правителство, а не просто метафора, изразяваща подчинението към Бога в сърцето на човек. То ще управлява над цялата земя. (Псалм 72:8; Даниил 7:14)

Защо тогава Исус казал, че Божието Царство е „вътре във вас“? (Курсивът наш; Лука 17:21, „Синодално издание на Библията“) Исус не би могъл да има предвид, че Царството на Бога е в сърцата на слушателите му. Защо? Защото тогава разговарял с фарисеите. При друг случай Исус казал, че те нямало да бъдат допуснати в Царството, тъй като тяхното поклонение било лицемерно и неприемливо за Бога. (Матей 23:13) Затова някои български преводи на Библията предават думите на Исус като „сред вас“ или „всред вас“. * Всъщност Исус с основание казал, че Царството било ‘сред тях’, защото, като бъдещ Цар на Божието Царство, той бил сред слушателите си. (Лука 17:21)

 Какво представлява Божието Царство?

„Нека дойде твоето царство. Нека бъде твоята воля както на небето, така и на земята.“ (Матей 6:10)

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Божието Царство е реално управление, начело с Исус Христос. (Матей 28:18; 1 Тимотей 6:14, 15) Целта на Царството е да изпълни Божията воля на небето и на земята. (Матей 6:10) Посредством него Бог ще разреши човешките проблеми. Божието Царство ще постигне онова, което човешките правителства никога не могат да постигнат.

Под управлението на Божието Царство човечеството ще се радва на мир и сигурност в рай на земята. (Псалм 46:9; Исаия 35:1; Михей 4:4) Никой няма да се разболява или да умира и всички болести ще изчезнат. (Исаия 33:24; Откровение 21:4) Дори възрастните ще започнат да се подмладяват. Библията предсказва следното: „Нека плътта му стане по–свежа, отколкото през младостта, нека той се върне в дните на младежката си сила!“ (Йов 33:25)

КАКВО МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ

Независимо от произхода си или от мястото, където си се родил, можеш да станеш поданик на Божието Царство, ако правиш онова, което иска Бог. Библията казва: „Бог не проявява пристрастие, но във всеки народ приема този, който се бои от него и върши каквото е праведно.“ (Деяния 10:34, 35)

Хората ли ще установят Божието Царство?

„Небесният Бог ще издигне царство, което никога няма да бъде разрушено.“ (Даниил 2:44)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Някои вярват, че хората ще установят Божието Царство на земята, като въведат само една религия или като полагат усилия, за да постигнат световен мир и единство.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Бог издига Царството, а не хората. (Даниил 2:44) При установяването му Бог казал: „Аз поставих царя си.“ (Псалм 2:6) Хората няма да основат Божието Царство, нито ще могат да попречат на дейността му, защото то ще управлява над земята от небето. (Матей 4:17)

КАК ТЕ ЗАСЯГА ТОЗИ ВЪПРОС

Нормално е да искаш човечеството да постигне мир и единство. Може дори да полагаш усилия в тази насока, но да се обезсърчаваш, понеже те не дават резултат. Като знаеш, че Бог ще действа посредством Царството си, ще насочиш усилията си най–добре, като станеш поданик на това Царство.

^ абз. 7 „Превод на новия свят“, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г. и „Библията, преработка „Верен“, 2000 г.