ВЪЗРАСТНИЯТ гърбат кит е по–голям и по–тежък от автобус. Въпреки това този огромен бозайник се гмурка и завърта във водата забележително бързо. Защо гърбатият кит е толкова подвижен? Тайната отчасти се крие в издатините по плавниците му.

Помисли върху следното: При повечето китове и китоподобни предният ръб на плавниците е гладък. Плавниците на гърбатия кит обаче са различни — на предния им ръб има изключително големи издатини. Когато китът плува, водата преминава през издатините и образува множество завихряния. По този начин той си осигурява по–голяма подемна сила, благодарение на която може да наклони плавника си под голям ъгъл, без да губи от скоростта си. Под такъв ъгъл издатините също намаляват съпротивлението, което от своя страна е голямо предимство, като се има предвид, че дължината на плавника е една трета от дължината на тялото му.

Изследователите прилагат този принцип в изработването на по–ефикасни водни турбини, вятърни мелници, корабни витла и перки на хеликоптери.

Какво мислиш? Дали плавникът на гърбатия кит се е появил в резултат на еволюция, или е бил замислен?