Действителна личност ли е Сатана?

„Древната змия, онзи, който се нарича Дявол и Сатана, ... заблуждава целия свят.“ (Откровение 12:9)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Някои вярват, че Сатана Дяволът не е личност, а по–скоро злото в хората.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Сатана е действителна личност. Той е бунтовен ангел, духовно създание, което се противопоставя на Бога. В Библията Сатана е наречен „владетеля на този свят“. (Йоан 12:31) Той си служи с „лъжливи знамения“ и „измама“, за да изпълни целите си. (2 Солунци 2:9, 10)

В Библията е записан разговор в небесата между Сатана и Бога. Ако Сатана просто символизира злото в някого, как е възможно Бог, който е съвършен и свят, да е говорил със злото в себе си? (Второзаконие 32:4; Йов 2:1–6) Ясно е, че Сатана е действителна личност, а не просто въплъщение на злото.

КАК ТЕ ЗАСЯГА ТОЗИ ВЪПРОС

Подобно на престъпник, който крие самоличността си, за да продължава да нарушава закона, Сатана иска да вярваш, че той не съществува. Ако искаш да се предпазиш от него, трябва първо да приемеш, че съществува.

 Къде живее Сатана?

„Горко на вас, земьо и море, защото Дяволът слезе при вас!“ (Откровение 12:12)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Мнозина смятат, че Сатана обитава огнен ад в центъра на земята. Други пък мислят, че той се е вселил в лошите хора.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Сатана е духовно създание и живее в невидима област. Известно време му било позволено да остане там, където живеят Бог и верните ангели. (Йов 1:6) Но днес, след като е изгонен от присъствието на Бога, той е ограничен в областта на земята. (Откровение 12:12)

Тогава дали Сатана живее на някакво конкретно място на земята? Например за древния град Пергам се казвало, че в него „живее Сатана“. (Откровение 2:13) Но с този израз се подчертава, че в града преобладавало фалшивото поклонение, подбуждано от него. Сатана не живее на някакво конкретно място на земята. Вместо това Библията казва, че „всички царства на света“ му принадлежат. (Лука 4:5, 6)

Може ли Сатана да наранява хората или да ги контролира?

„Целият свят лежи във властта на Злия.“ (1 Йоан 5:19)

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Повечето хора се подвеждат от измамите на Сатана и така попадат под неговата власт. (2 Коринтяни 11:14) Този факт обяснява защо хората не успяват да подобрят условията в света.

В Библията са описани и по–сериозни случаи, при които Сатана и разбунтувалите се ангели са контролирали хората и са ги наранявали физически. (Матей 12:22; 17:15–18; Марко 5:2–5)

КАКВО МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ

Няма нужда да се страхуваш от Сатана. За да не попаднеш под неговия контрол, трябва да научиш как той манипулира хората и какви са „неговите замисли“. (2 Коринтяни 2:11) Като четеш Библията, може да разбереш какви са методите му и да се пазиш от тях.

Освободи се от всички предмети, които имат връзка с демоните. (Деяния 19:19) В това число се включват амулети, видео или печатни материали, музика и компютърни програми, които са свързани със спиритизъм или гадателство.

В Библията се казва: „Противопоставете се на Дявола и той ще побегне от вас.“ (Яков 4:7) Като следваш мъдрите библейски съвети, можеш да се предпазиш от коварствата на Сатана. (Ефесяни 6:11–18)