ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Подрастващото ти дете те смята за прекалено строг. Но ти си убеден, че не е така. Може да мислиш, че ако му дадеш повече свобода, ще си навлече неприятности.

Можеш да поставяш разумни граници за подрастващото си дете. Първо обаче трябва да разбереш защо то е против правилата.

ПРИЧИНИ ЗА ПРОБЛЕМА

Мит: Всички младежи се бунтуват срещу правилата, което е неизбежна част от юношеството.

Факт: Когато родителите определят разумни правила и ги обсъждат с детето, е по–малко вероятно то да се бунтува.

Въпреки че младежите се бунтуват поради различни причини, родителите може несъзнателно да ги подтикват към това, ако правилата им са прекалено строги или не са съобразени с възрастта на детето. Помисли върху следното:

  • Прекалено строги правила. Когато правилата са прекалено строги и не се обсъждат с детето, те може да му изглеждат като усмирителна риза, която го ограничава, а не като предпазен колан. Впоследствие то може да започне тайно да ги нарушава.
  • Правила, несъобразени с възрастта. За малкото дете е достатъчно обяснението „Защото аз така ти казвам“, докато младежите искат да им обясниш причината. В крайна сметка скоро подрастващото ти дете ще започне да живее самостоятелно и да взема важни решения. По–добре е да се научи да разсъждава и да взема добри решения още докато си отговорен за него.

Но как да постъпиш, ако детето ти постоянно се дразни от правилата?

 КАКВО МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ

Помни, че младежите се нуждаят и дълбоко в себе си дори искат да им бъдат поставяни граници. Ето защо определяй правила и се увери, че детето ти ги разбира. В книга за възпитаването на младежите (Letting Go With Love and Confidence) се казва: „Когато им се поставят ясни граници и очакват известен родителски контрол, е по–малко вероятно младежите да извършат нещо нередно.“ За разлика от това, ако родителите дават на децата си прекалено много свобода, създават впечатлението, че не се интересуват от тях, което неминуемо води до бунт. (Библейски принцип: Притчи 29:15)

Как тогава можеш да проявяваш уравновесеност? Позволи на детето да сподели мнението си за семейните правила. Например, ако то помоли да се прибира по–късно, разбери защо иска тази промяна. Ако изслушаш подрастващото си дете, то ще е по–склонно да уважи решението ти, дори да не е съгласно с него. (Библейски принцип: Яков 1:19)

Преди да вземеш решение, имай предвид следното: Младежите обикновено искат повече свобода, отколкото би трябвало да имат, докато родителите са склонни да дават по–малко свобода, отколкото всъщност могат да дадат. Ето защо обмисли внимателно молбата на подрастващото си дете. Показало ли е, че е отговорно? Дали обстоятелствата позволяват да направиш компромис? Когато е подходящо, бъди готов да отстъпиш. (Библейски принцип: Битие 19:17–22)

Освен да изслушваш подрастващото си дете, се увери, че то разбира какви са твоите притеснения. Така ще го научиш да мисли не само за своите желания, но и за чувствата на другите. (Библейски принцип: 1 Коринтяни 10:24)

Накрая вземи решение и обясни причините за него. Дори да не е във възторг от решението, вероятно детето ти ще се радва, че родителите му са готови да го изслушат. Помни, че юношеството е преход към зрелостта. Като поставяш разумни правила и ги обсъждаш с детето си, ще му помогнеш да стане отговорна личност. (Библейски принцип: Притчи 22:6)