Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИБЛИЯТА

Порнографията

Порнографията

Осъжда ли Библията порнографията?

„Всеки, който гледа една жена така, че да събуди в себе си страст към нея, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.“ (Матей 5:28)

ЗАЩО Е ВАЖЕН ТОЗИ ВЪПРОС

Днес порнографията е по–разпространена и по–достъпна от всякога. Ако искаш да бъдеш угоден на Бога и да водиш по–щастлив живот, трябва да знаеш какъв е възгледът му за порнографията.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Порнографията не се споменава конкретно в Библията. Но въпреки това тя е в пълно противоречие с много библейски принципи.

Например Библията ясно предупреждава, че ако женен мъж „гледа една жена“, която не е негова съпруга, с желанието да има сексуални отношения с нея, може да извърши прелюбодейство. Принципът, съдържащ се в тези думи, се отнася за всекиго, женен или неженен, който гледа порнографски изображения с желанието да извърши сексуална неморалност. Такива действия са противни на Бога.

 Погрешно ли е гледането на порнография, дори ако не води до неморалност?

„Умъртвете онова, което е земно в частите на вашите тела — блудство, нечистота, сексуални страсти, вредни желания и алчност.“ (Колосяни 3:5)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Някои изследователи се съмняват, че има връзка между порнографията и сексуалната неморалност. Погрешно ли е тогава да се гледа порнография?

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Тя определя „неприличните шеги“ като неприемливи. (Ефесяни 5:3, 4) Как може тогава порнографията да е по–приемлива? В днешно време порнографията включва видеозаписи на действителни прелюбодейства, хомосексуални отношения и други форми на блудство. Наистина, похотливото гледане на такива неморални действия е много по–противно за Бога от неприличната реч.

Изследователите продължават да спорят дали порнографията подтиква хората да вършат онова, което гледат. Библията обаче ясно показва, че порнографията е навреждаща в духовно отношение и е отвратителна за Бога. В Библията се дава следният съвет: „Затова умъртвете онова, което е земно в частите на вашите тела — блудство [и] сексуални страсти.“ (Колосяни 3:5) Хората, които гледат порнография, правят точно обратното — вместо да потискат подобни желания, те ги събуждат и подхранват.

Как можеш да избягваш порнографията?

„Търсете доброто, а не злото ... Мразете злото, обичайте доброто.“ (Амос 5:14, 15)

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

В Библията се говори за хора, които вършили сексуална неморалност, били пияници и крадци, но успели да се променят. (1 Коринтяни 6:9–11) Като прилагали мъдрите съвети от Божието Слово, те се научили да мразят злото.

Можем да се научим да мразим порнографията, като разсъждаваме за ужасните последствия от този вреден навик. Скорошно изследване, проведено от университета в Юта, разкри, че някои, които гледат порнография, „се чувстват потиснати, изолират се от останалите, развалят взаимоотношенията си с другите“ или понасят други лоши последствия. Освен това гледането на порнография е противно за Бога и води до нещо много по–лошо — отдалечава хората от техния Създател.

Библията може да ни помогне да се научим да обичаме онова, което е добро. Колкото повече четем Библията, толкова повече ще расте любовта ни към нейните морални стандарти. Тази любов ще ни помогне да отхвърлим порнографията и да решим за себе си, подобно на псалмиста: „Няма да поставя пред очите си нищо безполезно.“ (Псалм 101:3)