Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Безразличен ли е Бог?

Безразличен ли е Бог?

СУТРИНТА на 1 ноември 1755 г. град Лисабон (Португалия) бил разтресен от земетресение. Последвалите го пожари и цунами разрушили голяма част от града и отнели живота на хиляди хора.

Относно земетресението в Хаити през 2010 г. в уводна статия на канадския вестник „Нешънъл Пост“ се казва: „Всички големи нещастия са изпитание за вярата на хората в съществуването на по–висша сила. Но някои, като например земетресението в Хаити, наподобяващо [случилото се в] Лисабон, представляват по–голямо изпитание от други.“ Статията завършва с думите: „Възможно е Бог да е изоставил Хаити.“

Тъй като е Всемогъщият Бог, Йехова има неограничена сила, включително способността да премахне страданията. (Псалм 91:1) Също така можем да бъдем сигурни, че той не е безразличен. Защо сме уверени в това?

Какво знаем за Бога?

Бог изпитва състрадание към хората, които страдат. Когато израилтяните били роби в Египет и понасяли лошо отношение, Бог казал на Моисей: „Видях страданията на моя народ, който е в Египет. Чух стенанията им поради онези, които ги принуждават да работят, и знам как се измъчват.“ (Изход 3:7) Оттук разбираме, че Бог не е безразличен към човешките страдания. Всъщност векове по–късно пророк Исаия писал следното относно израилтяните: „Всеки път, когато страдаха, и той страдаше заедно с тях.“ (Исаия 63:9)

„Всичките му пътища са справедливи.“ (Второзаконие 32:4) Бог винаги е справедлив и безпристрастен. Той „ще закриля пътя на онези, които са лоялни спрямо него“ и ще „заплати с трудности на онези, които ... причиняват трудности“ на праведните. (Притчи 2:8; 2 Солунци 1:6, 7) Бог „не проявява пристрастие към князете и не почита знатния повече от бедния, защото всички те са дело на ръцете му“. (Йов 34:19) Той също знае кой е най–добрият начин да премахне страданията на хората. За разлика от това, човешките решения, образно казано, са като обикновена лепенка върху огнестрелна рана. Въпреки че прикрива проблема, тя не може да го разреши, нито да облекчи страданията на ранения.

Дали лекарят би поставил обикновена лепенка на огнестрелна рана?

Бог е „милосърден и добър ... и е изпълнен с милост“. (Изход 34:6) В Библията думата, преведена като „милосърден“, носи смисъла за нежно състрадание и съчувствие, които подтикват някого да помогне на другиго. Коренът на еврейската дума, предадена като „добър“, означава „искрено да окажеш помощ на някого в нужда“. Според „Теологичен речник на Стария завет“ думата, преведена като „милост“, включва „намеса в полза на човек, изпаднал в беда“. Йехова  Бог не само изпитва болка, когато хората страдат, но е и подтикнат от милосърдие, добрата и милост да им помогне. Следователно можем да бъдем сигурни, че той ще премахне страданията.

В предишната статия бяха посочени три фактора, допринасящи за много от страданията днес, за които Бог не е отговорен. Нека сега разгледаме какво стои зад тези фактори.

Личен избор

В началото Адам бил управляван от Бога. Когато имал възможност да избира, той решил да отхвърли Божието управление и да изпита последствията от независимостта си. Той пренебрегнал предупреждението на Йехова, записано в Битие 2:17: „Непременно ще умреш.“ Неподчинението на Адам спрямо съвършеното Божие управление довело до грях и несъвършенство. Библията обяснява: „Чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха — смъртта, и по този начин смъртта се разпростря върху всички хора, защото всички съгрешиха.“ (Римляни 5:12) Бог обаче ще премахне последствията от греха.

Случайни събития

Както видяхме по–горе, първият човек Адам отхвърлил Божието ръководство, необходимо на хората, за да живеят в сигурност, защитени дори от природни бедствия. Неговото решение може да се сравни с отказа на пациент да получава грижи от опитен лекар. Пациентът може да страда заради съзнателния си избор да остане неосведомен относно опасностите за здравето си, известни на лекаря. По подобен начин често причината за природните бедствия е неспособността на човека да се грижи за земята, както и некачественото строителство и пренебрегването на предупрежденията на природата. Бог обаче няма да позволи тази ситуация да продължава завинаги.

„Владетелят на този свят“

Защо Бог позволил Сатана да управлява света, след като той подтикнал Адам и Ева да се разбунтуват? Според един източник, „обикновено когато дойде ново управление на власт, в началото то обвинява предишното правителство за проблемите“. Ако Йехова преждевременно беше отнел властта на „владетеля на този свят“, тогава Сатана можеше да прехвърли вината за своя провал на предишния Владетел, тоест на Бога. (Йоан 12:31) Но като му било оставено време да упражни в пълна степен властта си над света, Сатана показал, че се е провалил като владетел. Все пак остава въпросът: „Откъде можем да сме сигурни, че страданията ще бъдат премахнати?“