Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Книга, на която можеш да се довериш — седма част

Седмата световна сила

Книга, на която можеш да се довериш — седма част

Това е последната от общо седем последователни статии, в които се обсъждат седемте световни сили в библейската история. Тяхната цел е да покажат, че Библията е достойна за доверие книга, която е вдъхновена от Бога, и че нейното послание дава надежда, че ще настъпи край на страданията, причинени от жестокото човешко управление.

НИЕ живеем в много специално и важно време — времето на седмата световна сила, за която говори Библията. Освен това тя е единствената, която е спомената само като част от пророчество, за разлика от предишните шест, които са вплетени в библейската история. Библията предсказала следното относно седемте световни сили, или „царе“ *: „Има и седем царе: петима паднаха, един е, а другият още не е дошъл, но като дойде, ще остане само за малко.“ (Откровение 17:10)

Преди малко повече от 1900 години, когато тези думи били написани, петима от седемте „царе“, или империи, ‘били паднали’. Това били Египет, Асирия, Вавилон, Мидо–Персия и Гърция. Изразът „един е“ се отнасял за Римската империя, която обаче нямало да управлява вечно. Щяло да има и друга империя, но в библейското пророчество се казвало, че тя ‘още не е дошла’. В съгласие с това пророчество седмият ‘цар’ наистина се появил на световната сцена. Коя е тази империя? Дали тя ще управлява завинаги? Ако не, как и кога ще настъпи нейният край? Библията ясно отговаря на тези въпроси.

Надеждни пророчества

Седмата световна сила се образувала, когато Англия засилила влиянието си над северозападната част на Римската империя. До 1760 г. тази островна държава се била превърнала в могъщата Британска империя. Богатството и силата ѝ продължили да се увеличават и през XIX век тя била най–богатата и най–силната империя в света. В една книга се казва: „Британската империя ... била най–голямата империя, позната в света.“ Тя „имала 372 милиона поданици и се простирала на повече от 28 милиона квадратни километра“.

Въпреки това по време на Първата световна война (1914–1918 г.) Великобритания била подтикната да влезе в специални взаимоотношения със Съединените щати, които били нейна колония. Какъв бил резултатът? Великобритания отстъпила мястото си на англо–американския съюз, който в много отношения представлява двойна световна сила, съществуваща и днес. (Виж блока  „Забележителен съюз“.)

 Пророчеството в Откровение 17:10 допълва друго пророчество, записано в книгата на Даниил. Той писал относно „огромно изображение“, което цар Навуходоносор видял във видение от Бога. (Даниил 2:28, 31–43) Даниил разкрил на царя, че частите на тялото на огромното изображение представлявали поредица от империи, започваща от Вавилон, който бил световна сила по онова време. (Египет и Асирия вече били управлявали и били загубили властта си.) Историята потвърждава следното:

Главата от злато представлявала Вавилонската империя.

Гърдите и ръцете от сребро представяли Мидо–Персия.

Коремът и бедрата от мед символизирали древна Гърция.

Краката от желязо представяли Римската империя.

Стъпалата и пръстите от желязо и глина изобразявали разединения в политическо и социално отношение свят по времето на англо–американската световна сила.

Според Откровение 17:10 седмата световна сила „ще остане само за малко“. Колко дълъг ще е този период? Как ще изчезне тази империя от световната сцена? И какво ще се случи след това? Даниил разкрил много подробности относно тези въпроси.

Сигурна надежда

След като описал гореспоменатото изображение, Даниил писал: „Един камък беше откъртен [от планина], но не с човешки ръце, и той удари изображението в стъпалата от желязо и глина и ги строши.“ (Даниил 2:34) Какво предстояло да се случи след това забележително събитие?

Даниил продължил: „В дните на тези [последни] царе небесният Бог ще издигне царство, което никога няма да бъде разрушено. И това царство няма да премине към друг народ. То ще строши всички тези [земни] царства и ще ги унищожи, а самото то ще остане до безпределни времена.“ * (Даниил 2:44, 45) Обърни внимание на следните важни мисли.

  1. Царството, представено от големия камък, е ‘издигнато’ от Бога, а не от „човешки ръце“. Затова с основание е наречено Божие Царство.
  2. Божието Царство „ще строши“ човешките управления, включително седмата световна сила. Защо? Защото те няма да се откажат от властта си и ще се противопоставят на Бога по време на последната голяма война, която ще се проведе на символично място, наречено Хар–магедон, или  Армагедон. Библията ясно казва, че в тази война ще участват „царете на целия свят“. (Откровение 16:13, 14, 16)
  3. За разлика от преходните човешки правителства, включително седмата световна сила, Божието Царство „никога няма да бъде разрушено“. Освен това то ще управлява над цялата земя. (Даниил 2:35, 44)

Окончателното унищожение на Божиите противници по забележителен начин ще изпълни пророчеството от Битие 3:15, споменато в първата статия от тази поредица. Потомството на жената е Исус Христос, който ще унищожи символичната змия Сатана и неговото потомство. (Галатяни 3:16) Потомството на Сатана включва онези, които подобно на него вършат зли дела и подтикват хората да се управляват сами, а не да бъдат управлявани от Бога и от Христос. (Псалм 2:7–12)

Така възниква много важен въпрос: Кога ще настъпи това окончателно унищожение? Наистина, кога „камъкът“, Божието Царство, ще премахне напълно човешкото управление? Библията отговаря на този въпрос, като ни дава „знак“, характеризиращ последните дни. (Матей 24:3)

Как да разпознаеш „знака“?

Знакът за края включва войни, „силни земетресения“, „смъртоносни зарази“ и голям „недостиг на храна“. (Лука 21:10, 11; Матей 24:7, 8; Марко 13:8) „Последните дни“ ще бъдат белязани и от морален и духовен упадък на обществото. (2 Тимотей 3:1–5) Изпълнило ли се е „всичко това“? (Матей 24:8) Да, и то до такава степен, че много хора се страхуват от бъдещето. Вестник „Глоуб енд Мейл“ съобщава следното: „Някои от най–уважаваните умове в науката и обществото правят плашещи прогнози, че човечеството върви към своя край.“

В едно отношение обаче тези прогнози са погрешни — човечеството няма да бъде напълно заличено. Всъщност фактът, че Божието Царство ще се намеси, служи като гаранция за това. Когато дал знака за края, Исус Христос казал: „Тази добра новина за царството ще бъде проповядвана по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят.“ (Матей 24:14) Как се изпълнява това пророчество?

В над 230 страни Свидетелите на Йехова известяват Царството на Бога. Заглавието на тяхното главно списание е „Стражева кула — известява Царството на Йехова“, като Йехова е Божието име. (Псалм 83:18) Програмата за библейско образование на Свидетелите помага на много семейства и отделни личности да се откажат от вредните си навици и да започнат чист и мирен начин на живот, който да е в съгласие с Божиите стандарти. (1 Коринтяни 6:9–11) В резултат на това милиони хора по света са уверени, че Бог ще ги защити, когато неговото Царство се намеси в човешките дела.

Несъмнено те ще видят със собствените си очи изпълнението на молитвата образец на Христос, наричана понякога „Молитвата  на Господаря“, която отчасти гласи: „Нека дойде твоето царство. Нека бъде твоята воля както на небето, така и на земята.“ (Матей 6:10) Замислял ли си се някога какъв ще е животът, когато всички хора обичат Бога и му се подчиняват? Следните библейски откъси може да ти помогнат да разбереш защо изразът „добра новина“ е подходящ.

Когато Божията воля бъде извършена на земята ...

Библията обещава, че при управлението на Божието Царство ще цари истински мир

  • Не само няма да има войни, но ще цари истински мир. „Йехова ... прекратява войните до краищата на земята, счупва лъковете, строшава копията и изгаря с огън колесниците.“ (Псалм 46:8, 9) „Кротките ще наследят земята и ще се наслаждават на изобилие от мир.“ (Псалм 37:11)
  • Навсякъде ще има изобилие от храна. „Ще има изобилие от жито на земята, изобилие до върховете на планините.“ (Псалм 72:16)
  • Всички ще се радват на съвършено здраве. „Нито един жител няма да каже: ‘Болен съм.’“ (Исаия 33:24)
  • Всички ще живеят в удобен дом. „Те ще строят къщи и ще живеят в тях, ще садят лозя и ще ядат плода им. Няма те да строят къщи, а друг да живее в тях, няма те да садят лозя, а друг да яде плода им.“ (Исаия 65:21, 22)
  • Няма да има повече страдания. „Шатърът на Бога е при хората ... и [той] ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка. Предишните неща отминаха.“ (Откровение 21:3, 4)

Харесват ли ти тези обещания? Ако е така, Свидетелите на Йехова те насърчават да изследваш допълнително Библията. Несъмнено по този начин ще откриеш още доказателства, че жестокото човешко управление скоро ще бъде премахнато. Ще се убедиш също, че Библията заслужава пълното ти доверие и че тя наистина е вдъхновена от Бога. * (2 Тимотей 3:16)

^ абз. 4 Тъй като империите, споменати в Библията, обикновено били управлявани от царе, за тях често се казва, че са „царе“, „царства“, или и двете. (Даниил 8:20–22)

^ абз. 18 За повече информация относно Божието небесно Царство виж гл. 8 и 9 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.

^ абз. 35 Ако искаш да научиш повече за Библията, те каним да се свържеш с местните Свидетели на Йехова. Можеш да пишеш на най–подходящия от адресите, посочени на стр. 5, или да посетиш техния официален уебсайт www.watchtower.org.