Франция

„Свидетелите на Йехова са граждани, които уважават законите на републиката. ... Те не са заплаха за обществения ред. Те работят, плащат данъци, допринасят за икономическото развитие на нашата страна и правят дарения с благотворителна цел. Приятно е да видиш толкова много хора от различни раси и с различен произход, събрани в мир на едно място. ... Ако всеки беше Свидетел на Йехова, ние, полицаите, щяхме да бъдем безработни.“ (говорител на Френския полицейски съюз)

Украйна

„Свидетелите на Йехова внедряват в децата си високи морални принципи. Учат ги да избягват поведение, действия и дори нагласи, които макар и да са смятани за нещо нормално в днешния свят, могат да навредят както на самите деца, така и на околните. Затова те предупреждават децата си за опасностите от пушенето и злоупотребата с наркотици и алкохол. Те разбират колко важни са честността и трудолюбието. ... Свидетелите на Йехова помагат на децата си да развиват морални качества и ги учат да уважават властите, другите хора и техните притежания, както и да спазват законите на страната.“ (книгата „История на религиите в Украйна“, издадена от професор Петро Яроцкий)

Италия

„Трийсет хиляди души, събрани на Олимпийския стадион, които седят и слушат спокойно ... Няма боклуци, няма шум, няма викове. Такава беше обстановката на Олимпийския стадион вчера ... Никакви неприлични жестове, нито една цигара, нито една метална кутия [от напитки]. Само отворени Библии, хора, които си водят записки, и деца, които седят мирно.“ (вестник „Унита“, по повод конгрес на Свидетелите на Йехова в Рим)

„Свидетелите на Йехова помагат на децата си да развиват морални качества и ги учат ... да спазват законите на страната“

Великобритания

„Архидяконът на Челтнъм каза, че [англиканската църква] се нуждае от отдадени хора, които обикалят насам–натам като Свидетелите на Йехова.“ (вестник „Газет“, епархия Глостър)

 Нидерландия

В град Лееварден някои от съседите около Залата на Царството (както Свидетелите на Йехова наричат своите места за поклонение) изпратили писмо до местните Свидетели, в което пишело: „Искаме да ви похвалим за чудесния начин, по който се грижите за вида на улица „Нордервег“. Членовете на вашата организация винаги са приятно облечени и имат добри обноски. Децата са послушни, възрастните никога не паркират колите си на непозволени места, те не хвърлят боклуци на улицата, а площите около Залата на Царството винаги са чисти и уредени. Надяваме се да продължавате да бъдете наши съседи още дълго време, защото се радваме, че сте тук.“

Мексико

Елио Масферер, професор и изследовател от Националния университет по антропология и история, казал, че Свидетелите са помагали на хора, които са преживели „жестоки семейни кризи, като например изнасилване, домашно насилие, алкохолизъм и пристрастеност към наркотици“. Той казал, че ученията на Свидетелите на Йехова „вдъхват увереност на хората, които са изпитвали чувство за малоценност“, и им помагат да „живеят без сериозни проблеми, като вършат нещата, които са угодни на Бога“. (вестник „Екселсиор“)

„... много хора от различни раси и с различен произход, събрани в мир на едно място ...“

Бразилия

Един вестник писал: „Организацията на Свидетелите на Йехова е наистина забележителна. Местата, на които се събират, винаги са чисти. Всичко е организирано много добре ... Когато свършат техните събрания, районът е по–чист, отколкото е бил преди. По време на докладите цари пълна тишина. Никой не се бута или блъска. Преобладават добрите обноски. ... Това е религия, в която има истински ред. Те знаят какво означава поклонението на Бога.“ (вестник „Комерсио да Франка“)

Свидетелите на Йехова са твърдо убедени, че Създателят на хората познава по–добре от когото и да било другиго принципите, според които трябва да живеят те. (Исаия 48:17, 18) Ето защо, когато получават похвала от другите за своето поведение, Свидетелите отдават заслугите за това на Бога. Исус казал: „Нека вашата светлина свети пред хората, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия Баща, който е на небесата.“ (Матей 5:16)