Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Какво знаеш за Свидетелите на Йехова?

Какво знаеш за Свидетелите на Йехова?

„Четох много за Свидетелите на Йехова в Интернет, чух някои слухове и много предубедени изказвания за тях — писала една репортерка стажантка в Дания. — Така си изградих много отрицателно мнение за Свидетелите на Йехова.“

СЛЕД това тази репортерка интервюирала едно семейство Свидетели. Какъв бил резултатът? Тя писала: „Мнението ми за тях се промени още от момента, в който стъпих в дома им! Може би хората не ги познават достатъчно добре или просто всички ние ги съдим прибързано. Знам, че при мене беше така. И разбрах, че не съм била права.“ (Сесилия Фейлинг, за вестник „Юска Весткюстен“)

Въз основа на отношенията си със Свидетели на Йехова на професионално равнище един консултант за човешките ресурси в една верига магазини в Европа разбрал, че те са честни работници. Затова той търсел да наема на работа Свидетели.

Разбира се, Свидетелите на Йехова са известни най–вече със своята проповедна дейност. Те забелязват, че някои хора предпочитат да не обсъждат библейски въпроси, докато други се радват на подобни разговори. Всъщност повече от седем милиона души в почти всяка страна по света редовно изучават Библията със Свидетелите на Йехова и по–късно някои от тях на свой ред също започват да учат другите за Библията. В Съединените щати например един доклад на Националния съвет на църквите посочва, че от двайсет и петте най–големи религии Свидетелите на Йехова са сред четирите религии, които отбелязват растеж.

Защо милиони хора изучават Библията със Свидетелите? Как биват провеждани тези изучавания? Дали от изучаващите се очаква да станат Свидетели на Йехова? Дори да не искаш да станеш Свидетел на Йехова, имаш право да получиш достоверни отговори на тези въпроси. Затова не слушай предубедените изказвания или слухове, а търси фактите. В Притчи 14:15 се казва: „Неопитният вярва на всяка дума, а благоразумният обмисля стъпките си.“

Надяваме се този брой на „Пробудете се!“ да ти помогне да придобиеш по–ясна и точна представа за Свидетелите на Йехова. Всъщност самият факт, че четеш това списание, показва, че си непредубеден и мислещ човек. Така че защо не опиташ следното: Докато четеш следващите четири статии, потърси посочените стихове в своята Библия. * Това би било проява на мъдрост, а според Библията и на благородство. (Деяния 17:11)

^ абз. 7 Ако нямаш Библия, но имаш достъп до Интернет, можеш да провериш стиховете на уебсайта www.watchtower.org. Там ще видиш блока, озаглавен „Чети Библията онлайн“. В допълнение на това уебсайтът съдържа библейска литература на повече от 380 езика.