Библията казва, че Бог „е определил ден, когато възнамерява да съди праведно света“. (Деяния 17:31) За много хора самата мисъл да бъдат съдени не е никак приятна. Дали това се отнася и за тебе?

АКО е така, ще се успокоиш да научиш, че Съдният ден всъщност е любеща уредба, която ще донесе големи благословии на хората, включително и на тези, които са умрели. (Матей 20:28; Йоан 3:16) Защо е нужен Съдният ден? Какво ще стане тогава?

Защо е нужен Съдният ден?

Когато създал хората, Бог не възнамерявал животът им на земята да е просто изпитание, след което да бъдат преселени в някаква друга област. Той ги сътворил, за да живеят вечно на земята. Въпреки че били съвършени във физическо и умствено отношение, първите хора се разбунтували срещу Бога. В резултат на това те загубили възможността да живеят вечно и предали греха и смъртта на всичките си потомци. (Битие 2:15–17; Римляни 5:12)

Съдният ден ще бъде период от 1000 години *, през който хората ще могат да си върнат изгубеното от Адам и Ева. Обърни внимание, че според цитираните по–горе думи от Деяния 17:31 Съдният ден ще засегне живеещите в „света“, или на „населената земя“ (бел. под линия). Тези, които получат благоприятна присъда, ще живеят на земята вечно и в съвършени условия. (Откровение 21:3, 4) Така Съдният ден ще допринесе за осъществяването на първоначалното Божие намерение за хората и земята.

Бог е назначил за съдия Христос Исус. Библията посочва, че Исус ще „съди живите и мъртвите“. (2 Тимотей 4:1) Кои са „живите“, които ще бъдат съдени? Как мъртвите ще се върнат към живот на „населената земя“?

Исус съди „живите“

Днес наближава предсказаният край на настоящата система, когато Бог ще унищожи  всички части на поквареното човешко общество и ще премахне злите. Преживелите края на тази система са „живите“, които ще бъдат съдени. (Откровение 7:9–14; 19:11–16)

По време на съденето, което ще продължи 1000 години, Христос Исус ще владее над земята заедно с още 144 000 мъже и жени, възкресени за живот в небето. Като царе и свещеници, те ще приложат ползата от Исусовата изкупителна жертва и постепенно ще доведат верните хора до физическо и умствено съвършенство. (Откровение 5:10; 14:1–4; 20:4–6)

Докато трае Съдният ден, Сатана и демоните няма да могат да оказват влияние на човечеството. (Откровение 20:1–3) Но в края на този период на Сатана ще му бъде позволено да изпита лоялността на всеки човек. Тези, които останат верни на Бога, всъщност ще издържат изпитанието, в което Адам и Ева се провалили. Те ще бъдат сметнати за достойни да получат вечен живот във възстановения рай на земята. Онези, които изберат да се противопоставят на Бога, ще бъдат унищожени завинаги заедно със Сатана и демоните. (Откровение 20:7–9)

Как ще бъдат съдени „мъртвите“?

Според Библията по време на Съдния ден мъртвите „ще бъдат възкресени“. (Матей 12:41) Исус казал, че „идва часът, когато всички, които са в паметните гробници, ще чуят гласа му и ще излязат: онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а онези, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане“. (Йоан 5:28, 29) Тук не става въпрос за някакви безплътни души на умрелите. Мъртвите не съзнават нищо и не притежават душа, която преживява смъртта. (Еклисиаст 9:5; Йоан 11:11–14, 23, 24) Исус ще върне заспалите в смъртта към живот на земята.

Под управлението на Христос мъртвите ще бъдат възкресени в рай на земята

Дали възкресените ще бъдат съдени въз основа на делата си преди смъртта? Не. Библията учи, че „който е умрял, е оправдан за греха си“. (Римляни 6:7) Затова както преживелите края на тази система, така и възкресените за живот на земята ще бъдат съдени „според делата си“ по време на Съдния ден. (Откровение 20:12, 13) В зависимост от действията им тяхното възкресение ще е или за вечен живот, или за унищожение. Много от върнатите към живот ще чуят за първи път за Йехова Бог и за неговите изисквания. Те ще имат възможността да живеят в съгласие с Божията воля и да получат вечен живот на земята.

Няма причина за страх

По време на Съдния ден хората не само ще получават напътствия от Бога, но и ще прилагат онова, което научават, и ще виждат добрите резултати. Представи си колко ще се радваш да бъдеш отново с възкръсналите си близки и заедно да напредвате към съвършенство!

Представи си колко ще се радваш да бъдеш отново с възкръсналите си близки

В края на Съдния ден Бог ще позволи на Сатана да изпита лоялността на хората. Но няма нужда да се тревожиш или да се страхуваш. Дотогава всички ще бъдат напълно подготвени да посрещнат последното изпитание. Така Съдният ден ще е важна част от осъществяването на Божието намерение да бъдат премахнати всички последствия от първоначалния бунт срещу Бога в Едемската градина.

^ абз. 7 В Библията думата „ден“ може да се отнася за периоди с различна продължителност. Виж например Битие 2:4.