Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Живот в рая, който Бог ще възстанови

Живот в рая, който Бог ще възстанови

ИСУС говорел уверено за живота след смъртта и казал на учениците си, че такъв живот ще има със сигурност. Той им обещал: ‘При пресътворението ще наследите вечен живот.’ Какво имал предвид с израза „при пресътворението“? (Матей 19:25–29)

Според паралелното повествование на един от писателите на Библията на име Лука, Исус казал, че учениците му ще получат ‘вечен живот в бъдещата система’. (Лука 18:28–30) Защо в Библията за „бъдещата система“ е използвана и думата „пресътворението“?

Очевидно това е с цел да се наблегне на мисълта, че Йехова Бог ще се погрижи първоначалната му цел за хората да бъде изпълнена, а именно, те да се радват на вечен живот в райски условия на земята. Хората ще станат съвършени, каквито били Адам и Ева преди да съгрешат. Както виждаме, в „бъдещата система“ ще бъдат ‘пресътворени’ райските условия, които съществували в Едемската градина.

Как ще бъде възстановен раят

Когато бил на земята, Исус учел последователите си да се молят за средството, което Бог ще използва, за да възстанови праведните условия по цялата земя. Той казал, че трябва да се молим по следния начин: „Нека дойде твоето царство. Нека бъде извършена твоята воля както на небето, така и на земята.“ (Матей 6:10) Бог е назначил своя Син да бъде владетелят на това Царство, което ще изпълни Божията цел цялата земя да бъде превърната в рай.

Раят, който първите мъж и жена загубили поради своето непослушание, ще бъде възстановен

Относно този назначен от Бога владетел в Библията се казва: „Роди ни се Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и името Му ще бъде: ... Княз на мира. Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават.“ (Исаия 9:6, 7) Но как това правителство, начело с „Княза на мира“ ще изпълни Божията воля?

В Библията намираме следния отговор на този въпрос: „В дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство [под управлението на Княза на мира], което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде; но то ще строши и довърши всички тия царства, а само̀ то ще пребъде до века.“ (Даниил 2:44)

Нека да разгледаме какви ще бъдат условията в рая, който ще бъде възстановен на земята при „пресътворението“, когато Божият син ще упражнява властта си като „Княз на мира“ в Царството на своя Баща.

 Какъв ще бъде животът в рая

Ще има възкресение на мъртвите

„Идва часът, когато всички, които са в паметните гробници, ще чуят гласа му и ще излязат.“ (Йоан 5:28, 29)

„Ще има възкресение и на праведните, и на неправедните.“ (Деяния 24:15)

Повече няма да има болести, старост и смърт

„Тогава очите на слепите ще се отворят, и ушите на глухите ще се отпушат, тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее.“ (Исаия 35:5, 6)

„[Бог] самият ще бъде с тях, и ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка. Предишните неща отминаха.“ (Откровение 21:3, 4)

 Ще има изобилие от питателна храна

„Земята е дала плода си; Бог, нашият Бог, ще ни благослови.“ (Псалм 67:6)

„Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините.“ (Псалм 72:16)

Ще има удобни жилища и приятна работа за всички

„Те ще построят къщи, и ще живеят в тях; ще насадят лозя, и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там; няма те да насадят, а друг да яде.“ (Исаия 65:21, 22)

 Повече няма да има престъпления, насилие и войни

„Нечестивите ще се отсекат от земята, и коварните ще се изкоренят от нея.“ (Притчи 2:22)

„Те ще изковат ножовете си на палечници и копията си на сърпове; народ против народ няма да дигне нож, нито ще се учат вече на война.“ (Исаия 2:4)

Няма да има причини за страх и мирът ще цари навсякъде

„Ще живеят в безопасност, и не ще има кой да ги плаши.“ (Езекиил 34:28)

„Те не ще повреждат, нито погубват в цялата Ми света планина; защото земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват дъното на морето.“ (Исаия 11:9)

Колко прекрасно ще бъде да живеем в тези хубави условия, които ще съществуват по цялата земя, когато всички ще обичат Бога и ближния си! (Матей 22:37–39) Можеш да бъдеш уверен, че тогава всички Божии обещания ще се изпълнят. Бог казва: „Рекох, и ще направя да стане.“ (Исаия 46:11)

Вероятно има още много неща, които не знаеш за Йехова Бог и за обещания от него нов свят. Например, какви доказателства съществуват, че този нов свят скоро ще стане реалност? Как Божието Царство ще замени всички човешки правителства? Какви събития ще предшестват това? Свидетелите на Йехова ще се радват да обсъдят с тебе отговорите на тези въпроси. За повече информация виж 32 страница на това списание.

Хилядите години, изпълнени с копнеж за един праведен нов свят, наближават своя край. За повечето от хората, които са починали, смъртта не е краят. Божията воля е те да живеят отново. Да, животът след смъртта е възможен! Това е „истинският живот“, „бъдещият живот“. (1 Тимотей 4:8; 6:19)