„Не се доверявай на прогнили дъски“ — писал английският драматург Уилям Шекспир. Всъщност, преди да се качиш на една лодка, сигурно ще искаш да се увериш, че някоя от дъските ѝ не е прогнила.

ТАЗИ мисъл на Шекспир е отглас на думите на мъдрия цар Соломон от древния Израил, който преди около 3000 години писал: „Глупавият вярва на всяка дума, а благоразумният е внимателен към своите пътища.“ (Притчи 14:15, СИ) Да, само един глупав човек би вървял напред в живота слепешката, като приема за вярно всичко, което чува, и основава решенията и действията си на лекомислени съвети или необосновани учения. Да окажем доверие на нещо несигурно е все едно да стъпим на прогнили дъски — стъпка, която може да има катастрофални последствия. Може би се чудиш: „Има ли някакъв източник на ръководство, който заслужава нашето доверие?“

Милиони хора по цял свят оказват пълно доверие на една древна книга, наричана Светата Библия. Те разчитат на тази книга за ръководство в живота, основават решенията си на съветите, записани в нея, и привеждат действията си в хармония с нейните учения. Дали тези хора стъпват, така да се каже, на „прогнили дъски“? Отговорът на този въпрос зависи до голяма степен от отговора на един друг въпрос: „Има ли основателни причини да оказваме доверие на Библията?“ Това специално издание на „Пробудете се!“ изследва доказателствата по тази тема.

Настоящето издание няма за цел да ти налага някакви религиозни вярвания или идеи. То само представя необоримите доказателства, които са убедили милиони хора, че Библията е достойна за тяхното доверие. След като прочетеш статиите, които следват, ти лично можеш да решиш дали Библията заслужава твоето доверие.

Струва си да обърнеш сериозно внимание на този въпрос. В края на краищата, ако Библията наистина е надежден източник на ръководство от нашия Създател, тогава ще е полезно за тебе и за твоите близки да разбереш какво има да ни каже тя.

Първо обаче нека да споменем някои забележителни факти относно Библията. Най–малкото, тя наистина е една уникална книга.