Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

 Гледната точка на Библията

Кой е Сатана? Наистина ли съществува?

Кой е Сатана? Наистина ли съществува?

НЯКОИ учени днес твърдят, че Сатана не е действителна личност. Според тях той е плод на човешкото въображение. Тази идея не е нова. Поетът Шарл Бодлер, живял през XIX век, писал: „Най–голямата хитрост на Дявола е да ни накара да повярваме, че не съществува.“

Действителна личност ли е Сатана? Ако е така, откъде се е появил? Дали той е невидимата сила зад многобройните проблеми в света днес? Как можеш да се предпазиш от пагубното му влияние?

Дали Сатана е невидимата сила зад многобройните проблеми в света днес?

Какво казва Библията

Библията описва Сатана като действителна личност в невидимата духовна област. (Йов 1:6) Тя разкрива неговите лоши и безмилостни качества, както и злите му дела. (Йов 1:13–19; 2:7, 8; 2 Тимотей 2:26) Записани са дори разговорите, които Сатана водил с Бога и с Исус. (Йов 1:7–12; Матей 4:1–11)

Откъде се е появило това зло същество? Много преди да създаде хората, Бог създал своя „първороден“ син, който впоследствие получил името Исус. (Колосяни 1:15) С времето били създадени и други „Божии синове“, наречени ангели. (Йов 38:4–7) Всички те били съвършени и праведни. Но един от тези ангели щял да стане Сатана.

 Сатана не било първоначалното име, което му било дадено при неговото създаване. Това е описателно име, означаващо „противник, враг, обвинител“. Той бил наречен така впоследствие, защото избрал начин на живот, чрез който се противопоставя на Бога.

В тази духовна личност се зародили чувства на гордост и съперничество спрямо Бога. Сатана искал другите да му се покланят. Когато Божият първороден син, Исус Христос, бил на земята, той дори се опитал да го накара ‘да му се поклони’. (Матей 4:9)

Сатана ‘не устоял в истината’. (Йоан 8:44) Той намекнал, че Бог е лъжец, когато в действителност самият той бил лъжецът. Казал на Ева, че тя може да бъде като Бога, докато всъщност той искал да бъде като него. Посредством измама Сатана осъществил егоистичните си желания. Той накарал Ева да гледа на него като на по–висш от Бога. Като му се подчинила, тя го приела за свой бог. (Битие 3:1–7)

Подстрекавайки към бунт, някога довереният ангел се превърнал в Сатана — противник и враг на Бога и на хората. Към описанието на тази зла личност било добавено и името Дявол, означаващо „клеветник“. Впоследствие главният инициатор накарал и други ангели да се възпротивят на Бога и да се присъединят към бунта му. (Битие 6:1, 2; 1 Петър 3:19, 20) Тези ангели не подобрили положението в света. Поради тяхното егоистично поведение в подражание на Сатана, ‘земята се изпълнила с насилие’. (Битие 6:11; Матей 12:24)

Колко силно е влиянието на Сатана?

Престъпникът може да заличи отпечатъците си от местопрестъплението, опитвайки се да не остави никаква следа, която да разкрие самоличността му. Но когато пристигнат на мястото, полицаите разбират, че след като има престъпление, трябва да има и извършител. Сатана, първият „убиец“, също се опитва да не оставя никаква следа за самоличността си. (Йоан 8:44; Евреи 2:14) Когато говорил с Ева, той скрил самоличността си, като използвал една змия. Днес Сатана все още се опитва да се скрие. Той ‘е заслепил умовете на невярващите’, за да прикрие силата на своето влияние. (2 Коринтяни 4:4)

Но Исус посочил, че престъпният ум, който стои зад покварения свят, в който живеем, е Сатана. Той го нарекъл „владетелят на този свят“. (Йоан 12:31; 16:11) Апостол Йоан писал: „Целият свят лежи във властта на злия.“ (1 Йоан 5:19) Сатана използва резултатно „желанията на плътта, желанията на очите и самонадеяното хвалене с притежаваните неща“, за да „заблуждава цялата населена земя“. (1 Йоан 2:16; Откровение 12:9) Той е този, на когото се подчинява човечеството като цяло.

Както било с Ева, онези, които се подчиняват на Сатана, всъщност го правят свой бог. Затова той е наречен „богът на тази система“. (2 Коринтяни 4:4) Резултатите от неговото управление са лицемерие и лъжи, войни, мъчения и унищожение, престъпност, алчност и корупция.

Как да се предпазиш от влиянието му

Библията ни предупреждава: „Бъдете трезвомислещи, бъдете нащрек.“ Защо? Защото „вашият противник, Дяволът, обикаля наоколо като ревящ лъв и се опитва да погълне някого от вас“. (1 Петър 5:8) Това е сериозно предупреждение, но е утешително да знаем, че само онези, които не са трезвомислещи и не са нащрек, ще бъдат „измамени от Сатана“. (2 Коринтяни 2:11)

Жизненоважно е да разберем, че Сатана наистина съществува и да позволим на Бога да ни ‘направи непоколебими и силни’. По този начин ще можем ‘да застанем срещу Сатана’ и да бъдем на страната на Бога. (1 Петър 5:9, 10)