Вероятно си ни виждал как извършваме проповедната си дейност. Може да си чел за нас във вестниците или да си чувал различни неща за нас от другите. Но в действителност колко добре познаваш Свидетелите на Йехова?

ПРОВЕРИ ПОЗНАНИЯТА СИ

Отговори с „вярно“ или „невярно“.

ВЯРНО НЕВЯРНО

 1. Свидетелите на Йехова са християни.

 2. Свидетелите на Йехова са креационисти.

 3. Свидетелите на Йехова не приемат медицинско лечение.

 4. Свидетелите на Йехова приемат цялата Библия.

 5. Свидетелите на Йехова използват само своя превод на Библията.

 6. Свидетелите на Йехова са изменили Библията си, за да отговаря на вярванията им.

 7. Свидетелите на Йехова не участват в общественополезни дейности.

 8. Свидетелите на Йехова гледат с пренебрежение на хората от други религии.

Отговорите се намират на следващите страници.

 1.  1 ВЯРНО. Стараем се да следваме отблизо ученията и примера на Исус Христос. (1 Петър 2:21) Въпреки това в някои отношения се различаваме от други религиозни групи, които се определят като християнски. Например ние сме разбрали, че според Библията Исус е Синът на Бога; той не е част от троица. (Марко 12:29) Не вярваме, че душата е безсмъртна, нито че има някакво библейско основание да твърдим, че Бог измъчва хората вечно в огнен ад. Освен това не смятаме, че онези, които са начело на религиозните дейности, трябва да носят титли, издигащи ги над другите. (Еклисиаст 9:5; Езекиил 18:4; Матей 23:8–10)

 2. 2 НЕВЯРНО. Ние вярваме, че Бог е създал всичко. Но не сме съгласни с мнозина, които подкрепят креационизма. Това е така, защото някои от схващанията им противоречат на Библията. Например някои твърдят, че шестте дни на сътворение са били буквални дни от по 24 часа. Но думата „ден“ в Библията може да се отнася за дълъг период от време. (Битие 2:4; Псалм 90:4) Също така някои креационисти учат, че Земята е само на няколко хиляди години. Според Библията обаче Земята и Вселената са съществували много преди началото на шестте дни на сътворение. 1 (Битие 1:1)

 3. 3 НЕВЯРНО. Ние приемаме медицинско лечение. Всъщност някои от нас са лекари, какъвто бил и един християнин от първи век на име Лука. (Колосяни 4:14) Въпреки това отхвърляме всяко лечение, което е в разрез с библейските принципи. Например ние отказваме кръвопреливане, защото Библията забранява приемането на кръв. (Деяния 15:20, 28, 29)

  Но дори в такива случаи търсим възможно най–добрите медицински грижи за себе си и за семейството си. Всъщност методите за безкръвно лечение, разработени за Свидетелите, сега са от полза за цялото общество. В много страни днес всеки пациент може да избере да избегне рисковете от кръвопреливането като пренасяни по кръвен път болести, имунни реакции и лекарска грешка.

 4. 4 ВЯРНО. Ние вярваме, че цялата Библия е „вдъхновена от Бога и полезна“. (2 Тимотей 3:16) В това се включват т.нар. Стар завет и Нов завет. Обикновено ние наричаме тези части на Библията Еврейските писания и Християнските гръцки писания. По този начин не създаваме впечатлението, че някои части на Библията са остарели или неприложими.

 5.  5 НЕВЯРНО. Когато изучаваме Библията, използваме множество различни преводи. Но на езиците, на които „Превод на новия свят на Свещеното писание“ е на разположение, предпочитаме да използваме него, защото съдържа Божието име и е точен и ясен. Помисли например за употребата на Божието име Йехова. В предговора на един превод на Библията са изброени имената на 79 души, които по някакъв начин са допринесли за издаването му. Но в същата Библия не се споменава името на нейния Автор — Йехова Бог! За разлика от това в „Превод на новия свят“ Божието име е възстановено на хилядите места, на които е съществувало в текста на оригинала. 2

 6. 6 НЕВЯРНО. Когато сме установявали, че вярванията ни не са в пълно съгласие с Библията, сме правили промени в разбирането си. Много преди да започнем да издаваме „Превод на новия свят на Свещеното писание“ през 1950 г., сме използвали наличните преводи и сме оформяли вярванията си въз основа на тях.

 7. 7 НЕВЯРНО. Нашата служба е от полза за много хора. Помогнали сме на мнозина да преодолеят вредни навици като злоупотребата с наркотици и алкохол. Курсовете ни за ограмотяване помагат на хиляди хора по цял свят да се научат да четат и пишат. Освен това при бедствия оказваме помощ както на Свидетели, така и на други хора. Стремим се да осигуряваме на пострадалите емоционалната и духовната подкрепа, от която силно се нуждаят в такъв момент. 3

 8. 8 НЕВЯРНО. Ние следваме библейския съвет ‘да почитаме всякакви хора’ независимо от религиозните им убеждения. (1 Петър 2:17) Например въпреки че в някои страни има стотици хиляди Свидетели на Йехова, ние не се опитваме да оказваме натиск на политици или законодатели да ограничат или забранят дейността на други религиозни групи. Също така не организираме кампании за приемането на закони, които да наложат на обществото нашите морални и религиозни убеждения. Вместо това проявяваме към другите уважението, което бихме искали те да проявяват към нас. (Матей 7:12)

Тази статия съдържа информация, подбрана от официалния ни сайт jw.org. За да научиш повече, виж ЗА НАС > ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ.

^ 1. Поради тази причина, за разлика от някои креационисти, ние не отхвърляме достоверните научни изследвания, според които Земята може да е на милиарди години.

^ 2. „Превод на новия свят“ има и друга характеристика — разпространява се безплатно. В резултат на това милиони хора могат да четат Библията на майчиния си език. Сега „Превод на новия свят“ е на разположение на около 130 езика. Можеш да го четеш дори онлайн на www.jw.org.

^ 3. Един от начините, по които използваме даренията, е като оказваме помощ на пострадалите при бедствия. (Деяния 11:27–30) Тъй като работата се извършва безвъзмездно от доброволци, средствата наистина се използват за пострадалите, а не за заплати.