Несправедливостта се среща в изобилие в днешния свят и голяма част от вината за нея по погрешка се приписва на Бога. Но Библията ни учи на стоплящата сърцето истина, че „Йехова обича справедливостта“. (Псалм 37:28, НС) В тази част ще научим как той е доказал, че тези думи са верни, като е дал надежда на цялото човечество.