1–3. (а) Какъв ужас преживели учениците в Галилейското езеро, и какво направил Исус? (б) Защо Исус с основание е наречен ‘Христос, Божията сила’?

УЧЕНИЦИТЕ на Христос били ужасени. Те прекосявали Галилейското езеро, когато внезапно ги връхлетяла буря. Несъмнено те били виждали това езеро бурно * и преди — та нали някои от тях били опитни рибари. (Матей 4:18, 19) Но това била „голяма ветрена буря“, която бързо надигнала в езерото яростни вълни. Мъжете трескаво се опитвали да направляват лодката, но бурята била по–силна. Огромни вълни ‘се нахвърляли върху лодката’, която започнала да се пълни с вода. Въпреки паниката наоколо Исус спял непробудно в кърмата, изтощен след като цял ден бил поучавал множествата. Уплашени, че ще потънат, учениците го събудили и го умолявали: „Господи, спаси ни; загиваме!“ (СИ) — Марко 4:35–38; Матей 8:23–25.

2 Исус не се страхувал. Изпълнен с увереност, той смъмрил вятъра и езерото: „Млъкни, престани!“ (СИ) Вятърът и езерото се подчинили веднага — бурята престанала, вълните изчезнали под укротената повърхност и ‘настанала голяма тишина’. Тогава учениците били обхванати от необикновен страх. „Кой ли е Този?“ (СИ) — си шепнели тихо те помежду си. И наистина, какъв ли човек можел да смъмри вятъра и езерото, сякаш поправя непослушно дете? — Марко 4:39–41; Матей 8:26, 27.

Но Исус не бил обикновен човек. Силата на Йехова се проявявала спрямо него и чрез него по изключителни  начини. С основание вдъхновеният от Бога апостол Павел можел да каже, че той е ‘Христос, Божията сила’. (1 Коринтяни 1:24, Ве) По какви начини силата на Бога била проявена в Исус? И какво значение може да има за нашия живот начинът, по който Исус използвал силата?

Силата на единородния Син на Бога

4, 5. (а) Каква сила и власт прехвърлил Йехова на своя единороден Син? (б) С какво разполагал този Син, за да изпълни целите на Баща си относно сътворението?

4 Да разгледаме силата, която Исус притежавал по време на своето предчовешко съществуване. Йехова упражнил своята ‘вечна сила’, когато създал своя единороден Син, който станал познат като Исус Христос. (Римляни 1:20; Колосяни 1:15) След това Йехова прехвърлил огромна сила и власт на този свой Син, като му възложил да изпълни божествените цели във връзка със сътворението. Относно Сина Библията казва: „Всичко това чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.“ — Йоан 1:3.

5 Ние едва ли можем да схванем цялата величина на тази задача. Представи си каква сила е необходима, за да бъде причинено съществуването на милионите могъщи ангели, физическата вселена с нейните милиарди галактики и земята с нейния изобилен и разнообразен живот. За да изпълни тези задания, единородният Син имал на свое разположение най–могъщата сила във вселената — божия свети дух. Този Син намерил огромна наслада в това да бъде майсторският работник, когото Йехова използвал за създаването на всички останали неща. — Притчи 8:22–31.

6. С каква сила и власт бил удостоен Исус след своята смърт на земята и след възкресението си?

6 Дали единородният Син можел да получи още повече сила и власт? След своята смърт на земята и след своето възкресение, Исус казал: „Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.“ (Матей 28:18) Да, Исус бил удостоен  със способността и с правото да упражнява сила цялостно и навсякъде. Като „Цар на царете и Господар на господарите“ той е упълномощен да „унищожи всяко началство и всяка власт и сила“ — видими и невидими, — които се противопоставят на неговия Баща. (Откровение 19:16, Ве; 1 Коринтяни 15:24–26) Бог „не е оставил нищо неподчинено“ на Исус — с изключение на самия себе си, Йехова. — Евреи 2:8; 1 Коринтяни 15:27.

7. Защо можем да бъдем сигурни, че Исус никога няма да злоупотреби със силата, която Йехова е съсредоточил в ръцете му?

7 Дали трябва да се безпокоим, че Исус може да злоупотреби със силата си? Няма защо да се тревожим! Исус наистина обича своя Баща и никога няма да направи нещо, което не му е угодно. (Йоан 8:29; 14:31) Исус добре знае, че Йехова никога не злоупотребява със своята всемогъща сила. Исус е наблюдавал лично как Йехова търси възможности ‘да покаже своята сила в полза на онези, чиито сърца са цялостни спрямо него’. (2 Летописи 16:9, НС) Да, Исус споделя любовта на Баща си към човечеството, затова можем да сме уверени, че винаги ще използва силата си за добро. (Йоан 13:1) Исус си е създал безупречна репутация в това отношение. Нека да разгледаме силата, която имал, докато бил на земята, и какви били неговите подбуди, когато я използвал.

„Силен в ... слово“

8. За какви дела получил сила Исус след своето помазване, и как използвал силата си?

8 Явно Исус не вършел чудеса, докато растял като момче в Назарет. Но нещата се променили, след като през 29 г., на около тридесетгодишна възраст той бил покръстен. (Лука 3:21–23) Библията ни казва: „Бог помаза със Светия Дух и със сила Исус от Назарет, който обикаляше, като правеше добрини и изцеляваше всички угнетявани от дявола.“ (Деяния 10:38, Ве) „Правеше добрини“ — нима това не показва, че Исус използвал силата си правилно? След своето помазване той станал „пророк, силен в дело и в слово“. — Лука 24:19.

9–11. (а) Къде поучавал най–често Исус, и какво предизвикателство стояло пред него? (б) Защо множествата били смаяни от начина, по който поучавал Исус?

 9 Дали Исус бил силен в слово? Често той поучавал на открито — по крайбрежието и планинските склонове, а също и по улиците и пазарните площади. (Марко 6:53–56; Лука 5:1–3; 13:26) Слушателите му можели просто да си тръгнат, ако думите му вече не представлявали интерес за тях. Във времето преди книгопечатането слушателите, които ценели ученията му, можели да запечатат думите му единствено в своите умове и сърца. Така че ученията на Исус трябвало да бъдат напълно завладяващи, ясно разбираеми и лесни за помнене. Но това предизвикателство не било проблем за Исус. Да разгледаме като пример неговата Проповед на планината.

10 В началото на 31 г., една сутрин на планински склон край Галилейското езеро се събрало множество от хора. Някои били дошли чак от Юдея и Йерусалим, на около 100–110 километра разстояние. Други били дошли от намиращите се на север крайбрежни области на Тир и Сидон. Много болни хора се приближили до Исус, за да го докоснат, и той изцелил всички. И когато сред тях не останал никой със сериозна болест, Исус започнал да ги поучава. (Лука 6:17–19) Когато след известно време свършил да говори, те били смаяни от това, което чули. Защо?

11 Години по–късно един от онези, които чули тази проповед, писал: „Народът се чудеше на учението Му, защото ги поучаваше като един, който има власт.“ (Матей 7:28, 29) Исус говорел със сила, която хората можели да усетят. Той говорел за Бога и подкрепял учението си с авторитета на божието Слово. (Йоан 7:16) Изказванията на Исус били ясни, наставленията му убедителни и доводите му необорими. Думите му стигали както до същината на въпроса, така и до сърцата на слушателите му. Той ги учел как да намерят щастие, как да се молят, как да търсят божието Царство и как да работят за своето сигурно  бъдеще. (Матей 5:3–7:27) Думите му разбуждали сърцата на онези, които гладували за истина и праведност. Тези хора били готови да ‘се отрекат от себе си’ и да оставят всичко, за да го следват. (Матей 16:24; Лука 5:10, 11) Какво свидетелство било това за силата на Исусовите думи!

„Силен в дело“

12, 13. Как Исус бил „силен в дело“, и колко разнообразни били чудесата му?

12 Освен това Исус бил „силен в дело“. (Лука 24:19) В евангелията се съобщава за над 30 отделни * чудеса, извършени от него — и всички те били извършени със „сила от Йехова“. (Лука 5:17, НС) Чудесата на Исус докоснали живота на хиляди хора. Само две от чудесата му — нахранването на 5000 мъже и след това на 4000 мъже, ‘освен жените и децата’ — били извършени в полза на може би общо над 20 000 души! — Матей 14:13–21; 15:32–38.

‘Видяха Исус да ходи по езерото’

13 Чудесата на Исус били от най–различен характер. Той имал власт над демоните, като с лекота ги изгонвал от онези, в които се били вселили. (Лука 9:37–43) Той имал власт над физическите елементи — превърнал вода във вино. (Йоан 2:1–11) Пред смаяните очи на своите апостоли той ходил по вълните на Галилейското езеро. (Йоан 6:18, 19) Той имал власт над болестите, като изцелявал телесни недъзи, хронични заболявания и застрашаващи живота болестни състояния. (Марко 3:1–5; Йоан 4:46–54) Той извършвал тези изцелявания по различни начини. Някои болни били изцелени от голямо разстояние, докато другите Исус докоснал с ръката си. (Матей 8:2, 3, 5–13) Някои били излекувани начаса, други — постепенно. — Марко 8:22–25; Лука 8:43, 44.

14. При какви обстоятелства Исус показал, че притежава силата да премахва смъртта?

14 Забележително било и това, че Исус притежавал силата да премахва смъртта. В три записани случая той възкресил  мъртви хора — върнал едно дванадесетгодишно момиче на родителите му, върнал и едничък син на овдовялата му майка, а също и любим брат — на сестрите му. (Лука 7:11–15; 8:49–56; Йоан 11:38–44) Никакви обстоятелства не били прекалено трудни. Той възкресил дванадесетгодишното момиче на смъртното му ложе, скоро след като умряло. Възкресил сина на вдовицата върху погребалната носилка, явно в деня на смъртта му. А Лазар възкресил в гробницата му, след като бил мъртъв вече четири дни.

Неегоистично, отговорно и внимателно използване на силата

15, 16. Какви доказателства съществуват, че Исус използвал силата си неегоистично?

15 Можеш ли да си представиш каква огромна възможност за злоупотреба би съществувала, ако Исусовата сила била дадена в ръцете на един несъвършен владетел? Но Исус бил безгрешен. (1 Петър 2:22) Той не допуснал да бъде опетнен от егоизма, амбицията и алчността, които подтикват несъвършените хора да използват силата си, за да навредят на другите.

16 Исус използвал неегоистично силата си, като никога не извличал от нея лична изгода. Когато бил гладен, той отказал да превърне камъните в хлябове, за да се нахрани. (Матей 4:1–4) Оскъдните му лични притежания показвали, че той не се обогатил в материално отношение чрез използването на силата си. (Матей 8:20) Има и още едно доказателство, че могъщите му дела били вършени от неегоистични подбуди. Когато правел чудеса, това му струвало нещо. Когато изцелявал болните, от него излизала сила. Както се вижда в случая на поне едно от изцеленията, Исус усещал това изтичане на сила. (Марко 5:25–34) И въпреки това той позволявал на множества от хора да го докосват, и те били изцелени. (Лука 6:19) Какъв самопожертвувателен дух!

17. Как Исус показал, че използва силата си отговорно?

17 Исус използвал силата си отговорно. Той никога не вършел могъщи дела просто за да се покаже, или заради  някакво безцелно зрелище. (Матей 4:5–7) Той не искал да върши знамения само за да задоволи движеното от погрешни подбуди любопитство на Ирод. (Лука 23:8, 9) Далеч от това да афишира силата си, Исус често наставлявал онези, които бил излекувал, да не казват на никого за станалото. (Марко 5:43; 7:36) Той не искал хората да стигат до изводи относно него на базата на сензационни сведения. — Матей 12:15–19.

18–20. (а) Какво оказвало влияние на начина, по който Исус използвал своята сила? (б) Какви са твоите чувства относно начина, по който Исус изцелил един глух човек?

18 Този могъщ човек, Исус, по нищо не приличал на онези владетели, които са упражнявали и упражняват силата си, без изобщо да ги е грижа за нуждите и страданията на другите. Исус бил загрижен за хората. Дори самият вид на страдалците му въздействал толкова силно, че той бил подтикнат да облекчи страданията им. (Матей 14:14) Той се съобразявал с чувствата и потребностите им и тази нежна загриженост оказвала влияние на начина, по който той използвал силата си. Един вълнуващ пример за това е записан в Марко 7:31–37.

19 Тогава големи множества от хора намерили Исус и довели при него много болни, и той излекувал всичките. (Матей 15:29, 30) Но Исус набелязал един човек, който имал нужда от по–специално внимание. Той бил глух и почти не можел да говори. Може би Исус усетил какво напрежение или срам изпитвал този човек. Съобразявайки се с това, Исус отвел мъжа настрани — далеч от тълпата, на уединено място. Тогава Исус използвал знаци, за да покаже на човека какво смята да направи. Той ‘вложил пръстите Си в ушите му, и като плюл *, докоснал се до езика му’. (Марко 7:33) След това Исус погледнал към  небето и изрекъл една изпълнена с чувство молитва. Тези действия трябвало да кажат на мъжа: ‘Това, което ще направя, се дължи на сила от Бога.’ Накрая Исус казал: „Отвори се.“ (Марко 7:34) Тогава слухът на мъжа бил възстановен и той могъл да говори нормално.

20 Колко затрогващо е това, че дори когато използвал дадената от Бога сила, за да изцелява страдащите, Исус проявявал разбиране и се съобразявал с техните чувства! Нима не ни вдъхва увереност познанието, че Йехова е поверил месианското Царство в ръцете на такъв състрадателен, загрижен владетел?

Предобраз на бъдещите неща

21, 22. (а) Предзнаменование за какво били чудесата на Исус? (б) Какво можем да очакваме при царското управление на Исус, след като той може да контролира природните сили?

21 Могъщите дела, които извършил Исус на земята, били само предзнаменование за още по–големи благословии, които ще настъпят по време на неговото царско управление. В божия нов свят Исус отново ще върши чудеса, но вече в целосветски мащаб! Ето някои от вълнуващите бъдещи неща.

22 Исус ще възстанови съвършеното равновесие на екологията на земята. Припомни си, че той показал, че държи под контрол природните сили, като укротил една буря. Няма съмнение тогава, че под управлението на Христос като цар хората няма да са принудени да се страхуват от това, че ще пострадат от урагани, земетресения, вулкани или други природни катастрофи. Тъй като е майсторският работник, когото Йехова използвал, за да създаде земята и всичкия живот върху нея, Исус напълно разбира устройството на земята. Той знае как да използва нейните ресурси по правилен начин. Под неговото управление цялата земя ще бъде превърната в рай. — Лука 23:43.

23. Как като Цар, Исус ще задоволи потребностите на човечеството?

23 А потребностите на човечеството? Това, че Исус успял да нахрани изобилно хиляди, като използва само  оскъдно количество храна, ни уверява, че неговото управление ще донесе свобода от глада. Да, изобилие от храна, разпределена справедливо, ще сложи край на глада завинаги. (Псалм 72:16) Това, че Исус имал власт над болестите, ни показва, че болните, слепите, глухите, недъгавите и куците ще бъдат излекувани напълно и изцяло. (Исаия 33:24; 35:5, 6) Това, че Исус можел да възкресява умрели хора, ни уверява, че в могъществото му като небесен Цар се включва и силата да възкреси безбройните милиони хора, които неговият Баща намира за добре да помни. — Йоан 5:28, 29.

24. Какво трябва да помним, докато размишляваме за силата на Исус, и защо?

24 Когато размишляваме за силата на Исус, нека винаги помним, че този Син подражава съвършено на своя Баща. (Йоан 14:9) Така че начинът, по който Исус използва силата си, ни дава ясна представа за това как Йехова използва силата си. Например, помисли за състрадателния начин, по който Исус изцелил един прокажен. Подтикнат от жал, Исус докоснал мъжа и му казал: „Искам.“ (Марко 1:40–42) Чрез такива разкази Йехова всъщност казва: ‘Ето така използвам силата си!’ Нима не сме подтикнати да възхваляваме нашия всемогъщ Бог и да му благодарим, че използва силата си по такъв любещ начин?

^ абз. 1 Внезапните бури са често срещано явление в Галилейското езеро. Тъй като езерото е разположено ниско (на около 200 метра под морското равнище), въздухът там е много по–топъл от този в околностите му и това причинява атмосферни смущения. Силни ветрове се спускат по долината на река Йордан от Ермонската планина, намираща се на север. Спокойното време може бързо да отстъпи място на бушуваща буря.

^ абз. 12 Освен това на места в евангелията много чудеса са събрани в едно–единствено общо описание. Например, веднъж „целият град“ дошъл да го види и той изцелил „мнозина“ болни. — Марко 1:32–34.

^ абз. 19 Плюенето било средство или знак за изцеление, приет както от юдеите, така и от езичниците, и в равинските писания се говори за използването на слюнка за лечение. Исус може би плюл, за да покаже на мъжа, че ще бъде излекуван. Каквото и да означавало това, Исус не използвал слюнката си като природно средство за лечение.