1, 2. Какви смайващи неща бил виждал Илия през живота си, но какви забележителни явления видял той от пещерата на планината Хорив?

ИЛИЯ бил виждал смайващи неща и преди. Той бил виждал как врани му носят два пъти дневно храна, докато се криел. Бил виждал също как два съда се пълнели с брашно и дървено масло през цялото време на един продължителен глад и никога не се изпразвали докрай. Дори бил виждал огън да пада от небето в отговор на негова молитва. (3 Царе, 17 и 18 глава) Но Илия никога не бил виждал такова нещо.

2 Скрит близо до отвора на една пещера на планината Хорив, той видял поредица от забележителни явления. Първо излязъл вятър. Шумът от него трябва да е бил оглушителен, защото вятърът разцепвал хълмове и чупел скали. След това имало земетресение, освобождаващо огромни сили, скрити под земната кора. После дошъл огън. Вероятно Илия усетил вълната на опустошаващата му горещина. — 3 Царе 19:8–12.

‘Ето, Йехова минаваше’

3. Доказателства за кое божие качество видял Илия, и къде можем ние да видим доказателства за същото качество?

3 Всички тези явления, които видял Илия, имали нещо общо — те били проява на голямата сила на Йехова Бог. Разбира се, ние нямаме нужда от чудеса, за да видим, че Бог притежава това качество. То се забелязва лесно. Библията ни казва, че творенията дават доказателство за ‘вечната сила и божественост’ на Йехова. (Римляни 1:20) Помисли само за ослепителните светкавици и тътена на гръмотевичната буря, за величавото спускане на един могъщ водопад, за необятното великолепие на звездното небе! Нима не виждаш силата на Бога в тези неща? Само че малцина в днешния свят наистина признават божията сила. И още по–малко хора гледат правилно на нея. Но разбирането на това божие качество ни  дава много причини да се приближим повече до Йехова. В тази част ще се впуснем в едно подробно изследване на несравнимата сила на Йехова.

Основно качество на Йехова

4, 5. (а) Каква връзка съществува между името на Йехова и неговата мощ, или сила? (б) Защо е уместно това, че Йехова е избрал бика като символ на своята сила?

4 Силата на Йехова е уникална. В Йеремия 10:6, НС се казва: „Никой не прилича на тебе, о Йехова. Ти си велик и твоето име е велико в могъщество.“ Забележи, че могъществото, или силата, е свързано с името на Йехова. Спомни си, че това име очевидно означава „Той причинява да става“. Какво дава възможност на Йехова да създаде всичко, което пожелае, и сам да стане каквото реши? Силата, например. Да, способността на Йехова да действа, да осъществява волята си, е безгранична. Тази сила е едно от основните качества на Йехова.

5 Тъй като ние никога не бихме могли да разберем напълно силата на Йехова, той използва словесни илюстрации, за да ни помогне. Както вече видяхме, той използва бик, за да изобрази своята сила. (Езекиил 1:4–10) Този избор е уместен, защото дори питомният бик е огромно и могъщо създание. В библейски времена в Палестина хората рядко се сблъсквали с нещо по–силно от него. Но те познавали и един по–страшен вид бик — дивия бик, наречен още тур, който е изчезнал днес. (Йов 39:9–12) Римският император Юлий Цезар веднъж отбелязал, че тези бикове са съвсем малко по–малки от слонове. „Тяхната сила е огромна — писал той, — огромна е и бързината им.“ Представи си колко малък и нищожен ще се почувстваш ти, застанал в сянката на такова създание!

6. Защо Йехова единствен е наречен ‘Всемогъщ’?

6 Подобно на това човекът е незначителен и безпомощен в сравнение с Бога на силата Йехова. За Него дори могъщи народи са като прашец върху везните. (Исаия 40:15) За разлика от кое и да е създание Йехова има безгранична  сила, защото само той е наречен ‘Всемогъщ’ *. (Откровение 15:3) Йехова притежава „голяма сила“ и ‘изобилие от динамична енергия’. (Исаия 40:26, НС) Той е един винаги пълен, неизчерпаем източник на сила. Той не зависи от външен източник за своята енергия, защото „силата принадлежи на Бога“. (Псалм 62:11) Но чрез какви средства Йехова проявява силата си?

Как Йехова проявява своята сила

7. Какво е светият дух на Йехова, и за какво говорят думите от езиците на оригинала, използвани в Библията?

7 Светият дух изтича от Йехова безгранично. Той е божията сила в действие. Дори в Битие 1:2, НС Библията го нарича „действена сила“. Думите в еврейския и гръцкия оригинал, които се превеждат като „дух“, в друг контекст могат да бъдат преведени като „вятър“, „дъх“ и „буря“. Според лексикографите думите от езиците на оригинала говорят за една невидима сила в действие. Подобно на вятъра, божият свети дух е невидим за нашите очи, но резултатите от неговото действие са реални и осезаеми.

8. Как е наречен образно божият дух в Библията, и защо тези сравнения са уместни?

8 Божият свети дух е изключително многообразен. Йехова може да го използва за изпълнението на всяка една цел, която той има предвид. Следователно е точно фигуративното му описание в Библията като „пръст“ божи, като божия „силна ръка“ или като „издигната мишца“. (Лука 11:20; Второзаконие 5:15; Псалм 8:3) И точно както един човек може да използва ръцете си за изпълнението на много задачи, изискващи различна степен на сила или прецизност, така и Бог може да използва своя дух, за да изпълни всяка своя цел — като например, да създаде безкрайно малкия атом, да раздели Червено море или да даде възможност на християните от първи век да говорят чужди езици.

9. Колко всеобхватна е властта на Йехова?

 9 Йехова също така проявява силата си чрез своята власт като Всемирен владетел. Можеш ли да си представиш какво означава да имаш милиони интелигентни, способни поданици, готови да изпълнят всяка твоя заповед? Йехова притежава такава власт. Той има служители човеци, които в Писанията често биват сравнявани с армия. (Псалм 68:11, НС; 110:3, НС) Но човекът е слабо създание в сравнение с един ангел. Да, когато асирийската войска нападнала божия народ, един–единствен ангел убил 185 000 от тези войници за една нощ! (4 Царе 19:35) Божиите ангели са „мощни със сила“. — Псалм 103:19, 20.

10. (а) Защо Всемогъщият Бог е наречен Йехова на войнствата? (б) Кое е най–могъщото измежду създанията на Йехова?

10 Колко на брой са ангелите? На пророк Даниил било дадено видение на небето и там видял много над 100 милиона духовни създания пред трона на Йехова, но никъде не се казва, че той видял всички ангели. (Даниил 7:10) Така че може би има стотици милиони ангели. Затова Бог е наречен Йехова на войнствата. Тази титла описва неговата могъща позиция като командир на огромна, организирана армия от могъщи ангели. Над всички тези духовни създания той е поставил един, който да ги предвожда, своя любим Син, ‘първородния преди всяко създание’. (Колосяни 1:15) Като архангел — най–главен измежду всички ангели, серафими и херувими, — Исус е най–могъщото от създанията на Йехова.

11, 12. (а) Как божието слово проявява сила? (б) Как Исус свидетелствал за мащаба на силата на Йехова?

11 Но Йехова има и друго средство за проявяване на сила. В Евреи 4:12, НС се казва: „Словото на Бога е живо и проявява сила.“ Дали ти си наблюдавал забележителната сила на божието слово, на вдъхновеното от духа послание, запазено в Библията днес? То може да ни укрепи, да изгради вярата ни и да ни помогне да направим големи промени в себе си. Апостол Павел предупредил своите събратя по вяра относно хора, затънали в неморален начин на живот. След това добавил: „И такива  бяха някои от вас.“ (1 Коринтяни 6:9–11) Да, „словото на Бога“ е проявило силата си в тях и им е помогнало да се променят.

12 Силата на Йехова е толкова огромна и начините, по които той я проявява, са толкова резултатни, че нищо не може да застане на пътя му. Исус казал: „За Бога всичко е възможно.“ (Матей 19:26) Към какви цели насочва Йехова своята сила?

Сила, ръководена от цел

13, 14. (а) Защо можем да кажем, че Йехова не е някакъв неличен източник на сила? (б) Как Йехова използва своята сила?

13 Духът на Йехова е нещо далеч по–голямо от която и да било физическа сила и Йехова не е някаква нелична сила, просто някакъв източник на енергия. Той е Бог–личност и напълно контролира своята сила. Но какво го подтиква да я използва?

14 Както ще видим, Бог използва своята сила, за да създава, да унищожава, да защищава, да възстановява — накратко казано, да върши всичко онова, което е уместно във връзка със съвършените му цели. (Исаия 46:10) В някои случаи Йехова използва силата си, за да разкрие важни аспекти от своята личност и стандарти. И най–вече той насочва силата си така, че да изпълни волята си — да реабилитира своето върховенство и да освети святото си име посредством месианското Царство. Нищо не може да осуети осъществяването на тази цел.

15. За каква цел използва Йехова силата си във връзка със своите служители, и как било проявено това в случая с Илия?

15 Йехова също така използва силата си, за да донесе полза и на всеки един от нас поотделно. Обърни внимание на казаното във 2 Летописи 16:9: „Очите на Господа се обръщат насам–натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него.“ Един от примерите за това е случаят с Илия, споменат в началото. Защо Йехова проявил божествената си сила пред него по такъв вдъхващ страхопочитание начин? Ами злата царица Йезавел се  била заклела да убие Илия. Пророкът бягал, за да спаси живота си. Той се чувствал самотен, изпитвал страх и бил обезсърчен — изглеждало така сякаш целият му усилен труд бил отишъл напразно. За да утеши потиснатия мъж, Йехова по ярък начин напомнил на Илия за божествената си сила. Вятърът, земетресението и огънят * показали, че най–могъщата личност във вселената е там, с Илия. Нима той трябвало да се страхува от Йезавел с Всемогъщия Бог до себе си? — 3 Царе 19:1–12.

16. Защо можем да намерим утеха, когато мислим за голямата сила на Йехова?

16 Макар че днес не е време за извършване на чудеса, Йехова не се е променил от дните на Илия. (1 Коринтяни 13:8) И днес той също е точно толкова готов да използва силата си в полза на онези, които го обичат. Наистина, той обитава една възвишена духовна област, но не е далеч от нас. Неговата сила е безгранична, така че разстоянията не са пречка за нея. Да, Йехова „е близо при всички, които Го призовават“. (Псалм 145:18) Веднъж, когато пророк Даниил се молел за помощ, един ангел се появил още преди пророкът да бил свършил молитвата си! (Даниил 9:20–23) Нищо не може да попречи на Йехова да помогне на онези, които обича, и да ги укрепи. — Псалм 118:6.

Дали силата на Бога го прави недостъпен?

17. В какъв смисъл силата на Йехова подбужда страх у нас, но какъв вид страх тя не подбужда?

17 Трябва ли силата на Бога да ни кара да се страхуваме от него? Отговорът е и да, и не. Да, защото това негово качество ни предоставя многобройни основания да изпитваме богоугодния страх, дълбокото уважение и страхопочитанието, които обсъдихме накратко в предишната  глава. За този страх в Библията се казва, че е „началото на мъдростта“. (Псалм 111:10) Но ние отговаряме също и с ‘не’, защото силата на Бога не ни кара да изпитваме болезнен ужас от него или да се страхуваме да се обърнем към него.

18. (а) Защо мнозина изпитват недоверие към хората, притежаващи власт? (б) Откъде знаем, че Йехова не може да бъде покварен от властта си?

18 „Властта покварява, а абсолютната власт покварява абсолютно.“ Това са думи на английския благородник лорд Актън, написани през 1887 г. Неговото изказване често бива повтаряно, може би защото толкова много хора виждат, че истината, която то съдържа, не може да се отрече. Несъвършените хора често злоупотребяват с властта и историята потвърждава това постоянно. (Еклисиаст 4:1; 8:9) По тази причина много хора изпитват недоверие към онези, които притежават власт, и се отдръпват от тях. Йехова, разбира се, притежава абсолютна власт. Дали тя го е покварила по някакъв начин? Съвсем не! Както видяхме, той е свят, абсолютно неподатлив на поквара. Йехова не е като несъвършените мъже и жени, имащи власт в този покварен свят. Той никога не е злоупотребявал с могъществото си и никога няма да го направи.

19, 20. (а) В хармония с кои други качества проявява винаги силата си Йехова, и защо това ни действа успокояващо? (б) Как би могъл да онагледиш самоконтрола на Йехова, и защо това те привлича?

19 Не забравяй, че силата не е единственото качество на Йехова. Ние трябва да изследваме още и неговата справедливост, неговата мъдрост, неговата любов. Но не бива да правим заключението, че качествата на Йехова се проявяват по някакъв твърдо определен, механичен начин, сякаш той ги проявява поединично. Точно обратното, в следващите глави ще видим, че Йехова винаги проявява силата си в хармония със своята справедливост, мъдрост и любов. Помисли за едно друго качество на Йехова, което светските владетели рядко притежават — самоконтрол.

 20 Представи си да срещнеш човек, който е толкова голям и силен, че ти се плашиш от него. Но след време забелязваш, че той изглежда мил. И дори е готов и има желание да използва силата си, за да помага на хората и да ги защищава, особено онези, които са беззащитни и уязвими. Той никога не злоупотребява със силата си. Виждаш, че е оклеветен без причина, но макар и принципен, той остава спокоен, изпълнен с достойнство и дори мил. И ти започваш да се чудиш дали ти самият би могъл да проявяваш такава любезност и самоконтрол, особено ако беше толкова силен! И като опознаеш повече този човек, нима няма да почувстваш, че си привлечен към него? Ние имаме много повече основания да се приближаваме все повече до Всемогъщия Йехова. Разгледай цялото изречение, което е послужило за основа на заглавието на тази глава: „Йехова не бърза да се гневи и има голяма сила.“ (Наум 1:3, НС) Йехова не бърза да използва своята сила срещу хората, дори и срещу злите хора. Той е с мек нрав и е мил. Той е провокиран многократно, но показва, че „не бърза да се гневи“. — Псалм 78:37–41.

21. Защо Йехова се въздържа от това да принуждава хората да вършат неговата воля, и на какво ни учи това относно него?

21 Разгледай самоконтрола на Йехова от друга страна. Ако ти притежаваше безгранична сила, мислиш ли, че  понякога не би бил изкушен да накараш хората да постъпват по твоему? Въпреки всичката си сила Йехова не принуждава хората да му служат. Макар че службата на Бога е единственият път към вечния живот, Йехова не ни принуждава относно тази служба. Вместо това той любезно възвеличава всеки един човек, предоставяйки му свобода на избора. Той предупреждава относно последиците на лошия избор и казва за възнагражденията на добрия избор. Но самия избор оставя на нас. (Второзаконие 30:19, 20) Йехова просто не се интересува от служба, принесена по принуда или подбуждана от болезнен ужас, породен от страховитата му сила. Той търси онези, които ще му служат охотно, подбуждани от любов. — 2 Коринтяни 9:7.

22, 23. (а) Какво показва, че Йехова изпитва наслада да прехвърля сила на другите? (б) Какво ще разгледаме в следващата глава?

22 Нека разгледаме и едно последно основание защо не е необходимо да живеем в ужас от Всемогъщия Бог. Притежаващите власт хора се страхуват да споделят властта си с други. Йехова обаче изпитва наслада от това да дава сила на своите лоялни поклонници. Той прехвърля голяма власт на други личности, например, на своя Син. (Матей 28:18) Освен това Йехова дава сила на своите служители и по друг начин. Библията обяснява: „Твои, о, Йехова, са величието и мощта, и красотата, и превъзходството, и достойнството, защото всичко на небесата и на земята е твое. ... В твоята ръка има сила и мощ, и в твоята ръка е способността да правиш велики и да даваш сила на всички.“ — 1 Летописи 29:11, 12, НС.

23 Да, Йехова с удоволствие ще ти даде сила. Той дори дава ‘сила, надхвърляща нормалното’, на онези, които искат да му служат. (2 Коринтяни 4:7, НС) Нима не се чувстваш привлечен към този притежаващ безгранична енергия Бог, който използва силата си по такъв мил и основан на принципи начин? В следващата глава ще разгледаме как Йехова използва силата си, за да създава.

^ абз. 6 Гръцката дума, предадена като ‘Всемогъщ’, буквално означава „Владетел над всички; Онзи, който притежава цялата сила“.

^ абз. 15 В Библията се казва, че Йехова ‘не бил във вятъра, ... в земетръса, ... в огъня’. За разлика от поклонниците на митичните богове на природата, служителите на Йехова не го търсят в природните сили. Той е далеч по–велик, за да може да се побере в каквото и да било от нещата, които е сътворил. — 3 Царе 8:27.