Драги читателю,

Дали смяташ, че си близо до Бога? За много хора това изглежда невъзможно. Някои се боят, че той е твърде далече, други мислят, че те са прекалено недостойни. Но Библията любещо ни подканя: „Приближавайте се при Бога и ще се приближава и Той при вас.“ (Яков 4:8) Бог дори уверява своите поклонници: „Аз, Йехова, твоят Бог, държа десницата ти, аз съм Онзи, който ти казва: ‘Не се страхувай. Аз ще ти помогна.’“ — Исаия 41:13, НС.

Как можем да се стремим да придобием такива близки взаимоотношения с Бога? При всяко приятелство, което формираме, връзката се основава на това, че познаваме дадената личност, че се възхищаваме на нейните индивидуални качества и ги ценим. Така че качествата на Бога и неговите пътища, или начини на постъпване, разкрити в Библията, са изключително важна област за изследване. Като разсъждаваме върху начина, по който Йехова проявява всяко едно от своите качества, като видим как Исус Христос ги отразява съвършено и като разберем как и ние можем да ги развиваме в себе си, това ще ни приближи повече до Бога. Ще видим, че Йехова е законният и идеалният Върховен владетел на вселената. И нещо повече — че той е Бащата, от който се нуждаем всички ние. Силен, справедлив, мъдър и любещ, той никога не изоставя своите верни деца.

Нека тази книга ти помогне да се приближиш още повече до Йехова Бог, да изковеш една връзка с него, която никога няма да бъде разчупена, така че да можеш да живееш вечно, за да го възхваляваш вечно.

От издателите