Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 28 ГЛАВА

„Само ти си лоялен“

„Само ти си лоялен“

1, 2. Защо може да се каже, че цар Давид знаел какво е нелоялност?

ЦАР ДАВИД знаел какво е нелоялност. По едно време неговото изпълнено със смут царуване било толкова наситено с интриги, че дори хора от неговия народ заговорничели срещу него. Освен това Давид бил предаден от онези, които би трябвало да са най–близките му другари. Да разгледаме случая с Михала, първата съпруга на Давид. Отначало тя ‘обичала’ Давид, като несъмнено го подкрепяла в царските му задължения. По–късно обаче тя започнала ‘да го презира в сърцето си’, като дори го смятала за „един никакъв човек“. — 1 Царе 18:20; 2 Царе 6:16, 20.

2 Подобно нещо се случило и с Ахитофел, личният съветник на Давид. Неговите съвети били високо ценени, сякаш били направо от Йехова. (2 Царе 16:23) Но след време този доверен съветник се оказал предател и се присъединил към един организиран бунт срещу Давид. А кой бил в дъното на този бунт? Авесалом, Давидовият син! Този безпринципен интригант ‘подмамвал сърцата на Израилевите мъже’, като сам се поставил в позицията на съперник на царя. Бунтът на Авесалом се разраснал толкова много, че цар Давид бил принуден да бяга, за да спаси живота си. — 2 Царе 15:1–6, 12–17.

3. В какво бил уверен Давид?

3 Нима никой не бил останал лоялен на Давид? Във всички беди, които преживял, Давид знаел, че има някой, който е лоялен. Кой? Самият Йехова Бог. „С лоялния ти ще постъпваш лоялно“ — казал Давид за Йехова. (2 Царе 22:26, НС) Какво е лоялност и как Йехова ни дава най–възвишения пример за това качество?

 Какво е лоялност?

4, 5. (а) Какво е лоялност? (б) По какво лоялността се различава от верността?

4 Думата „лоялност“, както е използвана в Еврейските писания, означава милост, която любещо се прикрепва към един обект и не го напуска, докато целта ѝ във връзка с този обект не се изпълни. Тук става дума за нещо повече от вярност в смисъла на надеждност. Та нали човек може да бъде верен просто от чувство за дълг. За разлика от това лоялността * се основава на любовта. Освен това думата „верен“ може да се отнесе и към неживи неща. Например, псалмистът нарекъл луната „вярна свидетелка на небето“, заради редовната ѝ поява нощем. (Псалм 89:37) Но луната не може да бъде описана като лоялна. Защо? Защото лоялността е проява на любов, нещо, което неживите неща не могат да правят.

Луната е наречена вярна свидетелка, но само разумни живи създания могат истински да отразяват лоялността на Йехова

5 В своя библейски смисъл лоялността е сърдечна. Самата ѝ проява означава, че съществуват взаимоотношения между личността, която проявява това качество, и онзи, към когото то е проявено. Тази лоялност не е колеблива. Тя не е като морските вълни, духани  насам–натам от променящите посоката си ветрове. Точно обратното, лоялността, или лоялната любов, притежава стабилност и сила, за да преодолее и най–отчайващите пречки.

6. (а) Колко често се среща лоялността сред хората, и как е показано това в Библията? (б) Кой е най–добрият начин да разберем какво точно е лоялността, и защо?

6 Наистина, такава лоялност е нещо рядко днес. Много често близки другари „са склонни да се разкъсат един друг на парчета“. Все по–често чуваме за съпрузи и съпруги, които изоставят брачния си партньор. (Притчи 18:24, НС; Малахия 2:14–16) Неверността е толкова често срещана, че можем да повторим думите на пророк Михей: „Лоялният изчезна от земята.“ (Михей 7:2, НС) Макар че хората не проявяват често любеща милост, лоялността е забележителна черта на Йехова. Дори най–добрият начин да научим какво точно е лоялност е да изследваме как Йехова проявява тази велика черта на своята любов.

Недостижимата лоялност на Йехова

7, 8. Защо може да се каже, че само Йехова е лоялен?

7 Библията казва за Йехова: „Само ти си лоялен.“ (Откровение 15:4, НС) Как е възможно това? Нима не е имало случаи, когато и хора, и ангели са проявявали изключителна лоялност? (Йов 1:1; Откровение 4:8) А Исус Христос? Нима той не е най–забележителната личност, проявила ‘лоялност’ спрямо Бога? (Псалм 16:10, НС) Защо тогава може да се каже, че само Йехова е лоялен?

8 Първо, трябва да помним, че лоялността е страна на любовта. Тъй като „Бог е любов“ — той е въплъщение на любовта, — то няма друг, който би могъл да прояви лоялност по–пълно от него. (1 Йоан 4:8) Вярно е, че ангели и хора могат да отразяват божиите качества, но само Йехова е лоялен в най–висша степен. Тъй като е „Старият по дни“, той проявява любеща милост по–дълго от всяко създание на небето или на земята. (Даниил 7:9) Затова Йехова е олицетворение на лоялността. Той  проявява това качество по начин, който никое създание не може да достигне. Да разгледаме някои примери.

9. Как Йехова е „лоялен във всичките си дела“?

9 Йехова е „лоялен във всичките си дела“. (Псалм 145:17, НС) Как? Отговорът се съдържа в 136–и псалм. Там се посочват редица спасяващи дела на Йехова, сред които забележителното избавление на израилтяните през Червено море. Трябва да се отбележи, че всеки стих от този псалм съдържа фразата: „Защото неговата любеща милост [или лоялност] е до безпределни времена.“ (НС) Този псалм е включен в блока „Въпроси за размисъл“ на 289 страница. Когато четеш стиховете, несъмнено ще бъдеш поразен от многобройните начини, по които Йехова е показал любеща милост към своя народ. Да, Йехова проявява лоялност към верните си служители, като чува техните викове за помощ и като предприема действия в определеното време. (Псалм 34:6) Лоялната любов на Йехова към неговите служители е непоклатима, стига те да останат лоялни спрямо него.

10. Как Йехова проявява лоялност по отношение на своите стандарти?

10 В добавка на това Йехова проявява лоялност към своите служители, като остава верен на своите стандарти. За разлика от някои объркани хора, които са тласкани от своите капризи и емоции, Йехова не се колебае в своя възглед относно това какво е правилно и какво — погрешно. През хилядолетията неговият възглед относно такива неща като спиритизма, идолопоклонството и убийството е останал непроменен. „Даже до старостта ви Аз съм същият“ — казал Йехова чрез своя пророк Исаия. (Исаия 46:4) Затова можем да имаме доверие, че за нас ще е полезно да следваме ясното морално ръководство, намиращо се в божието Слово. — Исаия 48:17–19.

11. Дай примери, за да покажеш, че Йехова е верен на обещанията си.

11 Освен това Йехова проявява лоялност, като е верен на думата си, на обещанията си. Когато той предскаже  нещо, то става. Затова Йехова казал: „Словото Ми, което излиза из устата Ми, не ще се върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“ (Исаия 55:11) Като остава верен на думата си, Йехова проявява лоялност към своите хора. Той не ги държи в нетърпеливо очакване на нещо, което няма намерение да осъществи. В това отношение репутацията на Йехова е толкова безупречна, че неговият служител Исус Навиев могъл да каже: „Не пропадна ни едно от всичките добри неща, които Господ беше говорил на Израилевия дом; всички се сбъднаха.“ (Исус Навиев 21:45) Следователно можем да бъдем уверени, че никога няма да бъдем разочаровани заради някакъв пропуск от страна на Йехова да изпълни обещанията си. — Исаия 49:23; Римляни 5:5.

12, 13. В какви отношения любещата милост на Йехова е „до безпределни времена“?

12 Както беше казано по–рано, Библията посочва, че любещата милост на Йехова „е до безпределни времена“. (Псалм 136:1, НС) Как така? Първо, прошката на Йехова за греховете е трайна. Както беше обсъдено в 26 глава, Йехова не припомня отново на някого миналите грехове, които вече е простил. Тъй като „всички съгрешиха и са лишени от Божията слава“, всеки един от нас трябва да е благодарен, че любещата милост на Йехова е „до безпределни времена“. — Римляни 3:23, Ве.

13 Но любещата милост на Йехова е до безпределни времена и в друг смисъл. Неговото Слово казва, че праведният „ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко, що върши, ще благоуспява“. (Псалм 1:3) Представи си едно буйно дърво, чиито листа никога не повяхват! Подобно на това, ако намираме искрена наслада в божието Слово, и нашият живот ще бъде дълъг, мирен и плодовит. Благословиите, които Йехова лоялно дава на своите верни служители, са вечни. Да, в праведния нов свят, който Йехова ще направи, послушното  човечество ще изпита неговата любеща милост до безпределни времена. — Откровение 21:3, 4.

Йехова няма да остави „лоялните си служители“

14. Как Йехова показва признателност за лоялността на своите служители?

14 Йехова често проявява своята лоялност. Тъй като той е съвършено последователен, лоялността, която проявява към своите верни служители, никога не отслабва. Псалмистът писал: „Млад бях, ето, остарях, но не съм видял праведния оставен, нито потомството му да проси хляб. Защото Господ обича правосъдие и не оставя светиите Си [лоялните си служители — НС].“ (Псалм 37:25, 28) Да, като Създател, Йехова заслужава нашето поклонение. (Откровение 4:11) Но тъй като е лоялен, Йехова цени нашите верни дела. — Малахия 3:16, 17.

15. Обясни как отношенията на Йехова с израилтяните подчертали неговата лоялност.

15 В своята любеща милост Йехова многократно се притичва на помощ на своите хора, когато те са в беда. Псалмистът ни казва: „Той пази душите на светиите Си [на лоялните си служители — НС], избавя ги от ръката на нечестивите.“ (Псалм 97:10) Да разгледаме отношенията му с народа на Израил. След своето чудодейно избавление през Червено море израилтяните заявили в песен към Йехова: „С милостта Си [с любещата си милост, с лоялната си любов — НС, бел. под линия] водил си людете, които си откупил.“ (Изход 15:13) Избавлението през Червено море безспорно било проява на лоялна любов от страна на Йехова. Затова Моисей казал на израилтяните: „Господ не ви предпочете, нито ви избра, загдето сте по–многочислени от всичките други племена; защото вие сте най–малочислени от всичките племена. Но понеже ви възлюби Господ, и за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, затова Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от  ръката на египетския цар фараона.“ — Второзаконие 7:7, 8.

16, 17. (а) Каква поразяваща липса на признателност показали израилтяните, но как Йехова проявил милосърдие към тях? (б) Как повечето израилтяни показали, че „нямало изцеление“ за тях, и какъв предупредителен пример е това за нас?

16 Разбира се, като народ, израилтяните не проявили благодарност за любещата милост на Йехова, защото след своето избавление ‘те продължили да съгрешават още [срещу Йехова] и да огорчават Всевишния’. (Псалм 78:17) През вековете те многократно се бунтували срещу Йехова, изоставяли го и се обръщали към фалшиви богове и езически обичаи, които не им носели нищо друго освен оскверняване. Но Йехова не нарушил своя договор. Дори чрез пророк Йеремия той умолявал своя народ: „Върни се, отстъпнице Израил, ... няма да направя да ви нападне гневът Ми; защото съм милостив [лоялен — НС].“ (Йеремия 3:12) Но както беше казано в 25 глава, повечето от израилтяните не били развълнувани от това. Да, те ‘се присмивали на Божиите посланици, презирали словата на Господа и се подигравали с пророците Му’. Какъв бил резултатът? Накрая ‘гневът Му се издигнал против людете Му така, че нямало изцеление’. — 2 Летописи 36:15, 16.

17 Какво научаваме от това? Че лоялността на Йехова не е нито сляпа, нито лековерна. Наистина, Йехова ‘изобилства с любеща милост’ и с радост проявява милост винаги щом има основание за това. Но какво става, когато грешникът показва, че е непоправимо зъл? В такъв случай Йехова се придържа към своите праведни стандарти и издава неблагоприятна присъда. Както било казано на Моисей, „в никакъв случай [Йехова] не ще освободи от наказание“. — Изход 34:6, 7, НС.

18, 19. (а) Как това, че Йехова наказва злите, само по себе си е проява на лоялност? (б) Как Йехова ще прояви лоялността си към онези от неговите служители, които са били преследвани до смърт?

18 Това, че Бог наказва злите, само по себе си е проява на лоялност. Как? Едно доказателство за това се намира  в книгата Откровение, в заповедите, които Йехова дава на седемте ангели: „Идете, та излейте на земята седемте чаши на Божия гняв.“ Когато третият ангел излива своята чаша „в реките и във водните извори“, те се обръщат в кръв. Тогава ангелът казва на Йехова: „Праведен си Ти, Пресвети [който си лоялен НС], Който си, и Който си бил, загдето си отсъдил така; понеже те проляха кръв на светии и на пророци, то и Ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това.“ — Откровение 16:1–6.

Йехова лоялно ще помни и ще възкреси онези, които са показали лоялност дори до смърт

19 Обърни внимание на това, че по средата на своето послание ангелът нарича Йехова „лоялен“. Защо? Защото като унищожи злите, Йехова проявява лоялност към своите служители, много от които са били преследвани до смърт. Лоялно Йехова е запазил тези хора съвсем живи в своята памет. Той копнее да види тези умрели верни хора отново и Библията потвърждава, че неговата цел е да ги възнагради с възкресение. (Йов 14:14, 15) Йехова не забравя лоялните си служители само защото те вече не са живи. Точно обратното, „за Него всички [те] са живи“. (Лука 20:37, 38) Целта на Йехова да върне  обратно към живот онези, които са в паметта му, е могъщо доказателство за неговата лоялност.

Бернарт Луимес (вляво) и Волфганг Кусеров (в средата) били екзекутирани от нацистите

Мозес Ниамусуа (вдясно) бил убит с копие от привърженици на политическа група

Лоялната любов на Йехова открива пътя за спасението

20. Кои са ‘съдовете на милостта’, и как Йехова проявява лоялност към тях?

20 През цялата история Йехова е показал забележителна лоялност към верните хора. Дори хиляди години Йехова е „търпял с голямо дълготърпение съдовете, предмети на гнева Си, приготвени за погибел“. Защо? „За да изяви богатството на Славата Си над съдовете, предмети на милостта Си, които е приготвил отнапред за слава.“ (Римляни 9:22, 23) Тези ‘съдове на милостта’ са хората с правилна нагласа, които са помазани със светия дух, за да бъдат сънаследници с Христос в неговото Царство. (Матей 19:28) Като открил пътя за спасение  за тези ‘съдове на милостта’, Йехова останал лоялен към Авраам, на когото в договор обещал следното: „В твоето потомство ще се благословят всичките народи на земята, защото си послушал гласа Ми.“ — Битие 22:18.

Благодарение на лоялността на Йехова всички негови верни служители имат достойна за доверие надежда за бъдещето

21. (а) Как Йехова проявява лоялност към хората от ‘голямото множество’, които имат перспективата да излязат живи от „голямата скръб“? (б) Какво те подтиква да правиш лоялността на Йехова?

21 Йехова проявява подобна лоялност към хората от ‘голямото множество’, които имат перспективата да излязат живи от „голямата скръб“ и да живеят вечно на райска земя. (Откровение 7:9, 10, 14) Макар че неговите служители са несъвършени, Йехова лоялно им предоставя възможността да живеят вечно в рай на земята. Как прави той това? Посредством откупа — най–великата проява на лоялността на Йехова. (Йоан 3:16; Римляни 5:8) Лоялността на Йехова привлича онези, които в сърцето си жадуват за праведност. (Йеремия 31:3) Нима не се чувстваш привлечен повече към Йехова заради силната лоялност, която той е проявявал и ще проявява? Тъй като искаме да се приближаваме повече до Бога, нека откликнем на неговата любов, като укрепим решимостта си да му служим лоялно.

^ абз. 4 Интересно е да се отбележи, че думата, предадена като „лоялност“ във 2 Царе 22:26, НС, в други случаи е преведена като „любеща милост“ или „лоялна любов“.