1, 2. Какъв е обхватът на добротата на Бога, и по какъв изразителен начин Библията набляга на това качество?

ОБЛЕНИ от топлите лъчи на залеза, няколко дългогодишни приятели са седнали на вечеря край масата навън и радостно разговарят и се смеят, наслаждавайки се на гледката. На другия край на света един земеделец оглежда нивата си и се усмихва доволен, защото са се събрали тъмни облаци и първите капки дъжд вече падат върху зажаднелите посеви. Другаде пък съпруг и съпруга се радват на първите колебливи крачки на своето дете.

2 Независимо дали съзнават това, или не, всички те извличат полза от едно и също нещо — добротата на Йехова Бог. Някои религиозни хора често повтарят фразата „Бог е добър“. Но Библията е много по–изразителна. Тя казва: „О, колко голяма е добротата му!“ (Захария 9:17, НС) Изглежда обаче малцина днес наистина знаят какво означават тези думи. Какво включва всъщност добротата на Йехова Бог и как това качество на Бога засяга всеки един от нас?

Забележителна фасетка на божията любов

3, 4. Какво е доброта, и защо добротата на Йехова може най–добре да бъде описана като проява на божията любов?

3 В много от съвременните езици „доброта“ е донякъде доста общо понятие. Но както е разкрита в Библията, добротата съвсем не е нещо общо. Тя означава главно добродетел и морално превъзходство. Следователно в известен смисъл можем да кажем, че добротата прониква цялата същност на Йехова, всички негови качества — включително и неговата сила, справедливост и мъдрост — са изцяло и напълно добри. И въпреки това  добротата може най–добре да бъде описана като проява на любовта на Йехова. Защо?

4 Добротата е активно, насочено към другите качество. Апостол Павел показал, че в хората то е дори по–привлекателно от праведността. (Римляни 5:7) От праведния човек може основателно да се очаква да се придържа вярно към изискванията на закона, но добрият човек прави повече от това. Той поема инициативата, като активно се стреми да донесе полза на другите. Както ще видим по–нататък, Йехова несъмнено е добър в този смисъл. Ясно е, че тази доброта произлиза от безграничната любов на Йехова.

5–7. Защо Исус отказал да бъде наричан ‘добър учител’, и каква дълбока истина потвърдил той по този начин?

5 Йехова също така е уникален в своята доброта. Малко преди Исус да умре, към него се приближил един мъж и му задал въпрос, като се обърнал към него с думите „добри учителю“. Исус отговорил: „Защо ме наричаш добър? Никой не е добър, освен един — Бог.“ (Марко 10:17, 18, НС) Може би този отговор ще ти се стори озадачаващ. Защо Исус поправил човека? Нима всъщност не бил ‘добър учител’?

6 Явно този мъж използвал думите „добри учителю“ като ласкателна титла. Исус скромно насочил тази слава към своя небесен Баща, който е добър в превъзходен смисъл. (Притчи 11:2) Но Исус потвърдил и една дълбока истина. Йехова единствено е стандартът за добро. Само той има върховното право да определя какво е добро и какво — зло. Като се разбунтували и взели от дървото за познаване на доброто и злото, Адам и Ева се опитали да си присвоят това право. За разлика от тях Исус смирено оставя Баща му да определя стандартите.

7 Освен това Исус знаел, че Йехова е източникът на всичко, което е истински добро. Той е Дарителят на „всяко дадено добро и всеки съвършен дар“. (Яков 1:17) Нека изследваме как добротата на Йехова се вижда в неговата щедрост.

 Доказателства за изобилната доброта на Йехова

8. Как Йехова е проявил добротата си спрямо цялото човечество?

8 Всеки, който е живял някога, се е възползвал от добротата на Йехова. В Псалм 145:9, НС се казва: „Йехова е добър към всички.“ Кои са някои от примерите за тази всеобхватна доброта? В Библията ни се казва: „Не е преставал да свидетелства за Себе Си, като е правил добрини и давал ви е от небето дъждове и родовити времена, и е пълнил сърцата ви с храна и веселба.“ (Деяния 14:17) Сигурно си се чувствал в прекрасно разположение на духа, докато си се наслаждавал на вкусно ястие. Ако в своята доброта Йехова не беше замислил тази земя с нейния неизчерпаем запас от прясна вода и с ‘родовитите времена’, даващи изобилие от храна, нямаше да има ястия. Йехова е насочил своята проява на доброта не само към онези, които го обичат, но към всички. Исус казал:  „Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.“ — Матей 5:45.

Йехова ‘ви дава от небето дъждове и родовити времена’

9. Как ябълковото дърво онагледява добротата на Йехова?

9 Много хора приемат за даденост огромната щедрост, с която е обсипано човечеството под формата на постоянната слънчева светлина, дъжда и плодовитите времена. Да разгледаме, например, ябълката. В умерените области тя е често срещан плод. Но е красива, вкусна и е пълна с освежаваща вода и важни хранителни вещества. Знаеш ли, че по света има около 7500 различни видове ябълки, чийто цвят може да е червен, златен, жълт или зелен, а размерът им може да е от малко по–голям  от череша до големината на грейпфрут? Ако сложиш на дланта си едно ябълково семенце, то изглежда толкова незначително. Но от него израства едно от най–прекрасните дървета. (Песен на песните 2:3) Всяка пролет ябълковото дърво се увенчава със сияние от прекрасни цветове, всяка есен дава плодове. Всяка година — дори до 75 години — средното ябълково дърво дава достатъчно плодове, за да се напълнят 20 щайги от по 19 килограма всяка!

От това малко семенце израства дърво, което може да храни и радва хората десетилетия наред

10, 11. Как сетивата доказват божията доброта?

10 В своята безкрайна доброта Йехова ни е дал тяло, което е ‘направено чудно’, със сетива, замислени така, че да ни помагат да възприемаме неговите творения и да изпитваме наслада. (Псалм 139:14) Помисли отново за описаните в началото на тази глава сцени. Каква радост за нашето зрение са такива моменти! Заруменелите бузки на щастливото детенце. Завесите на дъжда, разстилащи се над полята. Медночервените, златистите и лилавите отблясъци на залеза. Човешкото око е направено така, че да различава над 300 000 различни цвята! А нашият слух улавя нюансите в тона на любим глас, шепота на вятъра в дърветата, радостния смях на едва проходилото дете. Защо можем да се радваме на такива гледки и звуци? Библията казва: „Слушащото ухо и гледащото око, Господ е направил и двете.“ (Притчи 20:12) И това са само две от сетивата ни.

11 Обонянието е друго доказателство за добротата на Йехова. Човешкият нос може да различи около 10 000 различни миризми. Представи си само някои от тях — апетитната миризма на любимото ти ястие, ароматът на цъфналите цветя, уханието, идващо от нападалите есенни листа, лекият дъх на пушек, който се носи от запаления огън. А осезанието, което ти позволява да усещаш полъха на вятъра в лицето си, топлата прегръдка на близък човек, сякаш полираната повърхност на плода в шепата ти. Когато пък отхапеш от него, се задейства вкусовото усещане. Цял букет от вкусове  те посреща, когато вкусовите ти брадавички различават нюансите, получени от сложните съединения, съставящи плода. Да, ние имаме пълното основание да възкликнем към Йехова: „Колко голяма е добрината Ти, която си запазил за онези, които Ти се боят!“ (Псалм 31:19, Ве–2000) Но как Йехова е „запазил“ доброта за онези, които изпитват богоугоден страх?

Доброта, носеща трайна полза

12. Кои дарове на Йехова са най–важни, и защо?

12 Исус казал: „Писано е: ‘Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.’“ (Матей 4:4) Да, духовните дарове на Йехова могат да ни направят още по–голямо добро от физическите, защото водят до вечен живот. В осма глава на тази книга отбелязахме, че през тези последни дни Йехова използва възстановителната си сила, за да създаде един духовен рай. Основна черта на този рай е изобилието на духовна храна.

13, 14. (а) Какво видял пророк Езекиил във видение, и какво е значението на това за нас днес? (б) Какви даващи живот духовни уредби е постановил Йехова за своите верни служители?

13 В едно от големите библейски пророчества за възстановяването, на пророк Езекиил било дадено видение на един възстановен и прославен храм. От този храм изтичал поток, който постепенно ставал по–широк и по–дълбок, докато достигнал размера на ‘двойна река’ (Ве–2000). Откъдето и да минавала, тази река носела благословии. По бреговете ѝ растели дървета, които осигурявали храна и изцеление. Тази река дори донесла живот и плодовитост на соленото, безжизнено Мъртво море! (Езекиил 47:1–12) Но какво означавало всичко това?

14 Видението означавало, че Йехова ще възстанови своята уредба за чистото поклонение, изобразена от храма, който видял Езекиил. Подобно на реката от видението, даровете на Йехова, които носят живот, ще текат към хората от неговия народ все по–изобилно. От времето на възстановяването на чистото поклонение през  1919 г. Йехова е благословил своя народ с даряващи живот уредби. Как? Библиите, библейската литература, събранията и конгресите са донесли жизненоважните истини на милиони хора. Посредством тези неща Йехова учи хората на най–важната от всички свои уредби, водещи до живот — изкупителната жертва * на Исус, която донася чиста позиция пред Йехова и надеждата за вечен живот на всички, които истински обичат Бога и се боят от него. Затова през тези последни дни, докато светът страда от духовен глад, хората на Йехова се радват на духовен пир. — Исаия 65:13.

15. В какъв смисъл добротата на Йехова ще тече към верните хора през Хилядолетното управление на Христос?

15 Но реката от видението на Езекиил не престава да тече, когато тази стара система на нещата стига своя край. Точно обратното, тя ще тече още по–изобилно през Хилядолетното управление на Христос. Тогава посредством месианското Царство Йехова ще приложи пълната стойност на жертвата на Исус, като постепенно издигне верните хора до съвършенство. Как ще ликуваме тогава поради добротата на Йехова!

Допълнителни фасетки на добротата на Йехова

16. Как Библията показва, че добротата на Йехова обхваща и други качества, и кои са някои от тях?

16 Добротата на Йехова е нещо повече от щедрост. Бог казал на Моисей: „Аз ще сторя да мине пред тебе всичката Моя благост [доброта — НС] и ще проглася пред тебе Името Йехова.“ След това повествованието продължава: „Йехова мина пред лицето му и заяви: ‘Йехова, Йехова, Бог милостив и състрадателен, небързащ да се гневи и изобилстващ с любеща милост и истина.’“ (Изход 33:19; 34:6, НС) Така че добротата на Йехова обхваща редица хубави качества. Нека разгледаме само две от тях.

17. Какво съдържа качеството „състрадателен“, и как Йехова го проявява в отношенията си с обикновените несъвършени хора?

 17 „Състрадателен.“ Това качество ни казва много за начина, по който Йехова се отнася към своите създания. Той не е груб, студен или тираничен, каквито са често имащите власт личности; не, Йехова е нежен и любезен. Например, Йехова казал на Аврам: „Вдигни очите си, моля, и погледни от мястото, където си сега, на север и на юг, и на изток и на запад.“ (Битие 13:14, НС) Много преводи изпускат думата „моля“ в този стих. Но библейските специалисти отбелязват, че в оригиналната еврейска фраза е включена една частица, която променя тона на изказването от заповед в учтива молба. Има и други подобни примери. (Битие 31:12, НС; Езекиил 8:5, НС) Представи си само — Върховният господар на вселената да каже „моля“ на обикновени човеци! Нима не е освежаващо в един свят, в който резките думи, агресията и грубостта са толкова често срещани, да размишляваме върху любезното и състрадателно отношение на нашия Бог, Йехова?

18. В какъв смисъл Йехова е „изобилстващ с ... истина“, и защо тези думи ни вдъхват увереност?

18 „Изобилстващ с ... истина.“ Липсата на честност характеризира днешния свят. Но Библията ни напомня: „Бог не е човек, та да лъже.“ (Числа 23:19) Всъщност в Тит 1:2НС дори се казва, че „Бог ... не може да лъже“. Неговата доброта не позволява това. Така че обещанията на Йехова са напълно надеждни, изпълнението на неговите думи винаги е сигурно. Йехова дори е наречен ‘Бог на истината’. (Псалм 31:5) Той не само се въздържа от това да изрича лъжи, но и раздава изобилно истина. Той не е потаен, прикрит или пазещ мълчание; напротив, той щедро излива светлина * върху верните си  служители, като черпи от безпределните си запаси от мъдрост. Той дори ги учи как да живеят чрез истините, които дава, така че те да могат да продължават ‘да ходят в истината’. (3 Йоан 3) Но как по принцип добротата на Йехова трябва да въздейства на всеки един от нас?

‘Сияйте от радост поради добротата на Йехова’

19, 20. (а) Как Сатан се постарал да подкопае доверието на Ева в добротата на Йехова, и с какъв резултат? (б) Какво основателно въздействие трябва да има върху нас добротата на Йехова, и защо?

19 Когато изкушавал Ева в Едемската градина, Сатан започнал с това, че коварно подкопал доверието ѝ в добротата на Йехова. Йехова казал на Адам: „От всяко дърво в градината свободно да ядеш.“ От хилядите дървета, които украсявали тази градина, Йехова поставил забрана само върху едно. Но обърни внимание как Сатан формулирал своя първи въпрос към Ева: „Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?“ (Битие 2:9, 16; 3:1) Сатан изопачил думите на Йехова, за да накара Ева да си мисли, че Йехова крие нещо добро от нея. За жалост, тази тактика била успешна. Ева, подобно на много други мъже и жени след нея, започнала да се съмнява в добротата на Бога, който ѝ бил дал всичко, което имала.

20 Знаем колко много печал и нещастие донесли тези съмнения. Затова нека вземем присърце думите на Йеремия 31:12, НС: „Те непременно ... ще сияят от радост поради добротата на Йехова.“ Добротата на Йехова наистина трябва да ни направи да сияем от радост. Не бива никога да се съмняваме в подбудите на нашия Бог, който е изпълнен с доброта. Можем да му се доверим изцяло, защото той не иска нищо друго освен доброто на онези, които го обичат.

21, 22. (а) Кои са някои начини, по които би искал да откликнеш на добротата на Йехова? (б) Кое качество ще обсъдим в следващата глава, и в какво се отличава то от добротата?

21 Освен това, когато имаме възможност да разговаряме  с другите за добротата на Йехова, това ни носи наслада. За хората на Йехова се казва в Псалм 145:7, НС: „Разгласявайки изобилността на твоята доброта, те ще избликват радостни възгласи.“ Всеки ден, през който сме живи, ние по някакъв начин сме облагодетелствани от добротата на Йехова. Защо да не си изградим навика всеки ден да благодарим на Йехова за неговата доброта, като изразяваме това колкото е възможно по–конкретно? Като мислим за това качество, като благодарим на Йехова ежедневно за него и като разказваме на другите за него, това ще ни помогне да подражаваме на своя добър Бог. И като търсим начини, по които да проявяваме доброта, както постъпва Йехова, ще се приближаваме повече до него. Възрастният апостол Йоан писал: „Възлюбений, не подражавай злото, но доброто. Който върши добро, от Бога е.“ — 3 Йоан 11.

22 Добротата на Йехова е свързана и с други качества. Например, Бог е „изобилстващ с любеща милост“, или лоялна любов. (Изход 34:6, НС) Това качество е с по–конкретна насоченост от добротата, защото Йехова го проявява най–вече спрямо своите верни служители. В следващата глава ще научим как той прави това.

^ абз. 14 Няма по–голям пример за добротата на Йехова от откупа. От всички онези милиони духовни създания, от които можел да избира, Йехова избрал своя любим, единороден Син да умре за нас.

^ абз. 18 Основателно Библията свързва истината със светлината. „Изпрати светлината Си и истината Си“ — пял псалмистът. (Псалм 43:3) Йехова изпраща изобилие от духовна светлина над онези, които с охота приемат да бъдат учени, или просвещавани, от него. — 2 Коринтяни 4:6; 1 Йоан 1:5.