Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 4 ЧАСТ

„Бог е любов“

„Бог е любов“

Любовта доминира над всички качества, които Йехова притежава. Тя е и най–привлекателното от тях. Като изследваме някои от прекрасните фасетки на това подобно на диамант качество, ще разберем защо Библията казва, че „Бог е любов“. — 1 Йоан 4:8.

В ТАЗИ ЧАСТ

23 ГЛАВА

„Първо Той възлюби нас“

Какво означава, че „Бог е любов“?

24 ГЛАВА

Нищо не може ‘да ни раздели от Божията любов’

Отхвърли лъжата, че Бог не те обича и не те цени.

25 ГЛАВА

„Нежното състрадание на нашия Бог“

Какви чувства изпитва Бог към тебе?

26 ГЛАВА

Бог, който е ‘готов да прощава’

Ако Бог помни всичко, тогава как може да прости и да забрави?

27 ГЛАВА

„О, колко голяма е добротата му!“

Как Бог проявява своята доброта?

28 ГЛАВА

„Само ти си лоялен“

В какъв смисъл лоялността на Йехова надвишава верността му?

29 ГЛАВА

„Да познаете Христовата любов“

Три от фасетките на любовта на Исус съвършено отразяват любовта на Йехова.

30 ГЛАВА

„Ходете в любов“

Първото писмо до коринтяните подчертава 14 начина, по които можем да проявяваме любов.