• да

  • не

  • може би

 КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

„Ще има възкресение.“ (Деяния 24:15, „Превод на новия свят“)

ПОЛЗАТА ЗА ТЕБЕ

Това обещание ти дава:

Утеха при смъртта на близък човек (2 Коринтяни 1:3, 4)

Свобода от паническия страх от смъртта (Евреи 2:15)

Истинска надежда да бъдеш отново с починалите си близки (Йоан 5:28, 29)

 МОЖЕМ ЛИ ДА ВЯРВАМЕ НА БИБЛИЯТА?

Да, поради най–малко три причини:

  • Бог е Създателят на живота. Библията казва, че Йехова Бог е „изворът на живота“. (Псалм 36:9; Деяния 17:24, 25) Този, който е дал живот на всичко живо, несъмнено може да върне към живот човек, който е починал.

  • Бог е възкресявал хора в миналото. В Библията са описани осем случая, в които хора — млади и стари, мъже и жени — били върнати към живот на земята. Някои от тях били мъртви за кратко, но един бил в гробница четири дни! (Йоан 11:39–44)

  • Бог много иска да възкреси мъртвите. Йехова мрази смъртта; за него тя е враг. (1 Коринтяни 15:26) Той „копнее“ да надвие този враг, да премахне смъртта чрез възкресението. Бог с нетърпение очаква да възкреси хората, които са в паметта му, и те отново да живеят на земята. (Йов 14:14, 15)

 ПОМИСЛИ:

Защо остаряваме и умираме?

Библията отговаря на този въпрос в БИТИЕ 3:17–19 и РИМЛЯНИ 5:12.