ИСТИНАТА за какво? Истината за някои от най–важните въпроси, които са си задавали хората. Може би и ти си мислил върху някои от следните въпроси:

  • Дали Бог наистина е загрижен за нас?

  • Дали някога ще има край на войните и страданията?

  • Какво става с нас, когато умрем?

  • Има ли някаква надежда за мъртвите?

  • Как да се моля на Бога, за да бъдат чути молитвите ми?

  • Как мога да намеря щастие в живота?

Къде можеш да потърсиш отговори на тези въпроси? Ако отидеш в библиотека или книжарница, ще намериш стотици книги, твърдящи, че съдържат отговорите. Често обаче една книга противоречи на друга. Или някои книги изглеждат надеждни в момента, но скоро остаряват и биват преработени или заменени с други.

Има обаче една книга, която съдържа достойни за доверие отговори и никога не лъже. Исус Христос казал в молитва към Бога: „Твоето слово е истина.“ (Йоан 17:17) Днес ние познаваме това Слово като Свещеното писание, или Библията. Следващите страници ще ти дадат представа за ясните и истинни отговори, които Библията дава на горните въпроси.

 Дали Бог наистина е загрижен за нас?

ЗАЩО ВЪЗНИКВА ТОЗИ ВЪПРОС: Живеем в свят, изпълнен с жестокост и несправедливост. Много религии учат, че страданията, които изпитваме, са според волята на Бога.

КАКВО УЧИ БИБЛИЯТА: Бог никога не причинява зло. В Йов 34:10 се казва: „Не може истинският Бог да постъпва неправедно и Всемогъщият да върши несправедливост!“ Бог има любещо намерение за хората. Затова Исус ни учи да се молим: „Татко наш, който си на небесата, нека ... дойде твоето царство. Нека бъде твоята воля както на небето, така и на земята.“ (Матей 6:9, 10) Бог е загрижен толкова много за нас, че е направил големи жертви, за да осигури изпълнението на намерението си. (Йоан 3:16)

Виж също Битие 1:26–28, Яков 1:13 и 1 Петър 5:6, 7.

Дали някога ще има край на войните и страданията?

ЗАЩО ВЪЗНИКВА ТОЗИ ВЪПРОС: Войните продължават да отнемат живота на огромен брой хора. Всеки един от нас бива засегнат от човешкото страдание.

КАКВО УЧИ БИБЛИЯТА: Бог предсказва едно време, когато той ще установи мир по цялата земя. Когато Божието Царство, Божието небесно правителство, започне да управлява, хората „вече няма да се учат да воюват“. Вместо това те „ще изковат мечовете си на палешници“. (Исаия 2:4) Бог ще сложи край на несправедливостта и страданията. Библията обещава: „[Бог] ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка. Предишните неща [включително и днешната несправедливост и страданията] отминаха.“ (Откровение 21:3, 4)

Виж също Псалм 37:10, 11; 46:9 и Михей 4:1–4.

Какво става с нас, когато умрем?

ЗАЩО ВЪЗНИКВА ТОЗИ ВЪПРОС: Повечето от религиите по света учат, че нещо вътре в човека продължава да живее след смъртта му. Някои твърдят, че мъртвите могат да навредят на живите или че Бог наказва злите, като ги осъжда на вечни мъки в огнен ад.

КАКВО УЧИ БИБЛИЯТА: При смъртта хората престават да съществуват. В Еклисиаст 9:5 се казва: „Мъртвите не съзнават нищо.“ Тъй като не знаят, не чувстват и не изпитват абсолютно нищо, мъртвите не могат да навредят, нито да помогнат на живите. (Псалм 146:3, 4)

Виж също Битие 3:19 и Еклисиаст 9:6, 10.

 Има ли някаква надежда за мъртвите?

ЗАЩО ВЪЗНИКВА ТОЗИ ВЪПРОС: Ние искаме да живеем и да се радваме на живота с хората, които обичаме. Напълно нормално е да копнеем да видим отново починалите си близки.

КАКВО УЧИ БИБЛИЯТА: Повечето хора, които са умрели, ще бъдат възкресени. Исус обещал, че онези, „които са в паметните гробници, ... ще излязат“. (Йоан 5:28, 29) В съгласие с първоначалното намерение на Бога възкресените хора ще имат възможността да живеят в рай на земята. (Лука 23:43) Това обещание за бъдещето включва съвършено здраве и вечен живот за послушните хора. Библията казва: „Праведните ще наследят земята и ще живеят вечно на нея.“ (Псалм 37:29)

Виж също Йов 14:14, 15, Лука 7:11–17 и Деяния 24:15.

Как да се моля на Бога, за да бъдат чути молитвите ми?

ЗАЩО ВЪЗНИКВА ТОЗИ ВЪПРОС: Хората от всички религии се молят. Но мнозина чувстват, че молитвите им не получават отговор.

КАКВО УЧИ БИБЛИЯТА: Исус ни учи да избягваме да повтаряме едни и същи наизустени изрази в своите молитви. Той казал: „Когато се молиш, не повтаряй непрекъснато едно и също.“ (Матей 6:7) Ако искаме Бог да чува молитвите ни, трябва да се молим по начина, който той одобрява. За да правим това, е необходимо да научим каква е Божията воля и после да се молим в съответствие с нея. В 1 Йоан 5:14 се обяснява: „Каквото и да поискаме според волята [на Бога], той ни слуша.“

Виж също Псалм 65:2, Йоан 14:6, 14 и 1 Йоан 3:22.

Как мога да намеря щастие в живота?

ЗАЩО ВЪЗНИКВА ТОЗИ ВЪПРОС: Много хора вярват, че парите, славата или красотата ще ги направят щастливи. Затова те се стремят към тези неща, но в крайна сметка разбират, че щастието им се изплъзва.

КАКВО УЧИ БИБЛИЯТА: Исус посочил каква е тайната на това да сме щастливи, като казал: „Щастливи са онези, които осъзнават духовните си нужди.“ (Матей 5:3) Ние можем да постигнем истинско щастие само ако полагаме усилия да удовлетворим най–голямата си потребност, която представлява глад за духовната истина относно Бога и неговото намерение за нас. Тази истина се намира в Библията и ако я знаем, това ще ни помогне да разберем какво е истински важно и какво не е. Това да позволяваме на библейската истина да ни ръководи при вземането на решения, а също и в нашите действия, ще направи живота ни по–смислен. (Лука 11:28)

Виж също Притчи 3:5, 6, 13–18 и 1 Тимотей 6:9, 10.

 Това беше само кратък преглед на отговорите на Библията на шест въпроса. Искаш ли да научиш нещо повече? Няма съмнение, че е така, ако си сред хората, „които осъзнават духовните си нужди“. Може би си задаваш и други въпроси, като например: „Ако Бог е загрижен за нас, защо е позволил човешката история да е изпълнена с толкова зло и страдания? Как мога да подобря качеството на семейния си живот?“ Библията дава изчерпателни и удовлетворяващи отговори на тези и множество други въпроси.

Но много хора днес се колебаят да се обърнат към Библията. Те я смятат за една дебела книга, която понякога е трудна за разбиране. Би ли искал някой да ти помогне да намериш отговорите в Библията? Свидетелите на Йехова предлагат две средства, които могат да ти помогнат.

Първото от тях е книгата „Какво в действителност учи Библията?“, която е замислена така, че да помогне на заетите хора да изследват ясните отговори на Библията относно някои жизненоважни въпроси. Второто средство е програма за безплатно домашно изучаване на Библията. Без да ти струва нещо, един Свидетел на Йехова, който е подготвен да учи другите за Библията и живее наблизо, може да идва в дома ти или на друго удобно за тебе място всяка седмица и да обсъжда за кратко Библията с тебе. Милиони хора по целия свят са извлекли полза от тази програма и много от тях с вълнение са възкликнали: „Намерих истината!“

Няма нищо по–ценно от това. Библейската истина ни освобождава от суеверията, объркването и болезнения страх. Тя ни носи надежда, цел в живота и радост. Исус казал: „Ще знаете истината и истината ще ви освободи.“ (Йоан 8:32)