Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 24 УРОК

Как се финансира нашата организация?

Как се финансира нашата организация?

Непал

Того

Великобритания

Нашата организация всяка година издава и разпространява стотици милиони Библии и други издания безплатно. Ние строим и поддържаме Зали на Царството и домове Бетел. Подкрепяме хиляди бетелови служители и мисионери и осигуряваме помощ по време на бедствие. Затова може би се питаш „Как бива финансирано всичко това?“.

Не вземаме десятък, не събираме такси и не подаваме поднос за събиране на пари. Въпреки че за извършването на проповедната ни дейност са необходими много средства, ние не молим за пари. Преди повече от век във втория брой на списание „Стражева кула“ се казваше, че разчитаме на помощ от Йехова и че ‘никога няма да просим, нито да молим хората за подкрепа’. И наистина не сме го правили! (Матей 10:8)

Дейността ни се подкрепя от доброволни дарения. Много хора ценят нашата библейска образователна дейност и дават дарения за нея. Самите Свидетели с радост отделят от своето време, сили, средства и други притежания, за да вършат Божията воля на земята. (1 Летописи 29:9) В Залата на Царството и на нашите конгреси има кутии, в които всеки, който желае, може да пусне дарение. Дарения се правят и през нашия уебсайт jw.org. Като цяло получените пари са от хора със скромни доходи, подобно на бедната вдовица, която Исус похвалил, тъй като пуснала две лепти в касичката на съкровищницата. (Лука 21:1–4) Следователно всеки може редовно да „отделя по нещо настрана“, „както е решил в сърцето си“. (1 Коринтяни 16:2; 2 Коринтяни 9:7)

Ние сме убедени, че Йехова ще продължава да подтиква сърцата на онези, които искат да го ‘почитат с ценните си притежания’, да подкрепят дейността за Царството, така че Божията воля да бъде изпълнена. (Притчи 3:9)

  • По какво нашата организация се различава от другите религии?

  • Как се използват доброволните дарения?