Южна Корея

Бразилия

Австралия

Гвинея

Още от древни времена Йехова изисква членовете на всяко семейство да прекарват време заедно, за да засилват духовността си и да укрепват връзката помежду си. (Второзаконие 6:6, 7) Ето защо Свидетелите на Йехова всяка седмица отделят време за семейно поклонение, когато в спокойна обстановка обсъждат духовни теми, които съответстват на нуждите им. Дори и да живееш сам, това е чудесна възможност да се приближиш до Бога, разглеждайки библейска тема по свой избор.

Това е начин да се приближиш до Йехова. „Приближете се до Бога и той ще се приближи до вас.“ (Яков 4:8) Ние опознаваме Йехова по–добре, когато от страниците на неговото писано Слово научаваме подробности за личността и действията му. Лесен начин да започвате семейното си поклонение е да прекарвате известно време в четене на Библията на глас, като следвате седмичната програма за Събранието за християнски живот и служба. Всеки от семейството може да прочита определен откъс и след това всички заедно да обсъдите какво сте научили.

Това е възможност да се приближиш до членовете на семейството си. Съпрузите и съпругите, както и родителите и децата, укрепват връзката помежду си, когато изучават Библията като семейство. Това трябва да е радостно и спокойно време, което всички в семейството очакват с нетърпение всяка седмица. В зависимост от възрастта на децата родителите могат да изберат практични теми, които да обсъждат с тях, може би използвайки някои от рубриките в „Стражева кула“ и „Пробудете се!“ или в нашия уебсайт jw.org. Може да говорите за проблем, с който децата ви се сблъскват в училище, и как да се справят с него. Защо не гледате някое от предаванията на JW Broadcasting (tv.jw.org) и след това не го обсъдите? Също така можете да упражнявате песните, които ще бъдат пети на събранията, а след семейното поклонение да се насладите на малка почерпка.

Това специално време всяка седмица, прекарано заедно в поклонение на Йехова, ще помогне на всички в твоето семейство да намират радост в Словото на Бога, който ще благослови богато усилията ви. (Псалм 1:1–3)

  • Защо отделяме време за семейно поклонение?

  • Как родителите могат да направят семейното поклонение приятно за всички в семейството?