Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 17 УРОК

Как ни помагат окръжните надзорници?

Как ни помагат окръжните надзорници?

Малави

Сбирка преди проповедна служба

Проповедна служба

Заседание със старейшините

В Християнските гръцки писания често се говори за Варнава и апостол Павел. Те служели като пътуващи надзорници и посещавали сборовете от първи век. Защо? Те били искрено загрижени за добруването на своите духовни братя. Павел казал, че иска ‘да се върне и да посети братята’, за да види как са. Той бил готов да измине стотици километри, за да отиде при тях и да ги укрепи. (Деяния 15:36) Това е желанието и на пътуващите надзорници днес.

Насърчават ни. Всеки окръжен надзорник посещава около 20 сбора, като два пъти в годината прекарва по една седмица във всеки от тях. Можем да извлечем огромна полза от опита на тези братя, а ако са женени — и от опита на техните съпруги. Те се стремят да опознаят както младите, така и възрастните в сбора, и се радват да ни придружават в проповедната служба и при хората, с които изучаваме Библията. Надзорниците правят пастирски посещения заедно със старейшините, а за да ни укрепят изнасят насърчителни доклади на събранията и на конгресите. (Деяния 15:35)

Проявяват интерес към всички. Окръжните надзорници са искрено загрижени за духовното състояние на сборовете. Те се срещат със старейшините и помощник–служителите, за да обсъдят постигнатия напредък и да им дадат практични съвети как да се справят с отговорностите си. Те помагат на пионерите да постигат успех в службата си и се радват да се запознават с новите в сбора и да чуват за техния духовен напредък. Всеки от тези братя охотно дава от себе си като ‘сътрудник, служещ за наше добро’. (2 Коринтяни 8:23) Ние трябва да подражаваме на вярата им и на тяхната отдаденост на Бога. (Евреи 13:7)

  • Защо окръжните надзорници посещават сборовете?

  • Как можеш да извлечеш полза от посещенията им?