Камбоджа

Украйна

Ако изучаваш Библията с някого от Свидетелите на Йехова, вероятно всеки път се опитваш да прегледаш материала предварително. За да извлечеш най–голяма полза от събранията на сбора, е добре да правиш същото преди всяко от тях. Ще постигнеш най–добри резултати, ако си изградиш хубави навици в това отношение.

Определи кога и къде ще се подготвиш. Кога можеш да се съсредоточаваш най–добре? В ранните сутрешни часове, преди да започнеш работния ден, или по–късно вечерта, когато децата са си легнали? Дори ако не можеш да изучаваш за дълъг период, определи колко време можеш да отделиш за подготовка и не позволявай на нищо да ти попречи в това отношение. Потърси тихо и спокойно място и премахни всичко, което те разсейва, като изключиш радиото, телевизора и мобилния телефон. Молитвата преди подготовка ще ти помогне да оставиш настрана всяко безпокойство и да се съсредоточиш върху Божието Слово. (Филипяни 4:6, 7)

Подчертай материала и се подготви да участваш. Най–напред придобий цялостна представа за темата. Размишлявай върху заглавието на статията или главата и как подзаглавията са свързани с главната тема. Разгледай илюстрациите и прегледай въпросите, които подчертават главните мисли. След това прочети всеки абзац и намери отговора на съответния въпрос. Потърси и прочети стиховете, които са посочени, и помисли каква е връзката им с материала. (Деяния 17:11) Когато намериш отговора на някой въпрос, подчертай ключови думи или изрази в абзаца, които по–късно ще ти помогнат да си припомниш отговора. След това по време на събранието, ако желаеш, можеш да вдигнеш ръка и да дадеш кратък отговор със свои собствени думи.

Като изследваш различните теми, които се обсъждат всяка седмица на събранията, ще добавяш нови мисли към „съкровищницата“ си с библейско познание. (Матей 13:51, 52)

  • Какви навици можеш да си изградиш, за да се подготвяш за събранията?

  • Как можеш да се подготвиш да дадеш отговор по време на събрание?