Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 21 УРОК

Какво представлява Бетел?

Какво представлява Бетел?

Художествен отдел (САЩ)

Германия

Кения

Колумбия

Бетел е еврейско название, означаващо „дом на Бога“. (Битие 28:17, 19, бел. под линия) Това е подходящо наименование на сградите на Свидетелите на Йехова по целия свят, от които се ръководи и подкрепя проповедната дейност. Ръководното тяло служи в световната централа в Ню Йорк (САЩ) и от там надзирава дейността в клоновете на Свидетелите на Йехова в много страни. Онези, които служат там, са познати като бетелово семейство. Подобно на едно семейство те живеят и работят заедно, хранят се заедно и изучават Библията заедно в единство. (Псалм 133:1)

Уникално място, където всички дават най–доброто от себе си. Във всеки дом Бетел има християни и християнки, които са отдадени да вършат Божията воля и да служат на интересите на Царството целодневно. (Матей 6:33) Никой от тях не получава заплата, но на всички е осигурена стая, храна и джобни пари, с които да покриват личните си разходи. Всеки в Бетел има работно назначение, било то в офис, в кухнята, или в трапезарията. Някои служат в печатницата или книговезницата, а други помагат с почистването, прането, поддръжката или други дейности.

Място, където се върши много работа в подкрепа на проповядването за Царството. Главната цел на всеки Бетел е да направи библейската истина достъпна за колкото се може повече хора. Тази брошура е пример за това. Тя е била написана под надзора на Ръководното тяло, след което е била изпратена до стотици преводачески екипи по целия свят. Била е отпечатана на високоскоростни преси в няколко печатници в домовете Бетел и е била изпратена до повече от 110 000 сбора. При всяка от тези стъпки бетеловите семейства подкрепят най–неотложната дейност — проповядването на добрата новина. (Марко 13:10)

  • Какви хора служат в Бетел и какво бива осигурявано за тях?

  • Каква неотложна дейност бива подкрепяна чрез работата във всеки Бетел?