Канада

От къща на къща

Библейско изучаване

Лично изучаване

Думата „пионер“ често се отнася за онези, които проучват нови територии и проправят пътя за други след себе си. Исус може да бъде наречен пионер, тъй като бил изпратен на земята да извърши животоспасяваща дейност и да открие пътя за спасение. (Матей 20:28) Днес неговите последователи му подражават, като отделят колкото се може повече време, за ‘да правят ученици’. (Матей 28:19, 20) Някои имат възможността да участват в т.нар. пионерска служба.

Пионерът е целодневен проповедник. Всички Свидетели на Йехова са вестители на добрата новина. Но някои са уредили живота си така, че да служат като редовни пионери, прекарвайки в службата 70 часа всеки месец. За да правят това, мнозина са намалили времето си за светска работа и работят почасово. Други са избрани да служат като специални пионери в области, в които нуждата от проповедници на Царството е по–голяма, и всеки месец прекарват в службата 130 часа или повече. Пионерите с готовност водят скромен живот, уверени, че Йехова ще се грижи за нуждите им. (Матей 6:31–33; 1 Тимотей 6:6–8) Тези, които не могат да служат като пионери целодневно, имат възможност да служат като помощни пионери, увеличавайки проповедната си дейност на 30 или 50 часа месечно.

Пионерът е подбуждан от любов към Бога и към хората. Като Исус забелязваме окаяното духовно състояние, в което се намират мнозина днес. (Марко 6:34) Но ние имаме познание, което може да им помогне още сега и да им даде сигурна надежда за бъдещето. Любовта към ближния подбужда пионерите щедро да жертват от времето и силите си, за да помагат духовно на другите. (Матей 22:39; 1 Солунци 2:8) В резултат на това вярата на пионерите става по–силна, те се приближават до Бога и изпитват голямо щастие. (Деяния 20:35)

  • Можеш ли да обясниш какво е пионер?

  • Какво подбужда някои да участват целодневно в проповедната служба?