Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Каква е волята на Бога?

Каква е волята на Бога?

Бог иска да живеем вечно в мир и щастие на райска земя!

Но може би се питаш: „Как изобщо би могло да стане това?“ В Библията се казва, че Божието Царство ще направи това възможно. Волята на Бога е всички хора да научат за неговото Царство и за намерението му за нас. (Псалм 37:11, 29; Исаия 9:7)

Бог иска най–доброто за нас.

Точно както един любещ баща иска най–доброто за своите деца, нашият небесен Баща иска да се радваме на вечно щастие. (Исаия 48:17, 18) Той обещава, че „който върши волята на Бога, остава завинаги“. (1 Йоан 2:17)

Бог иска да „ходим в пътеките му“.

Библията казва, че нашият Създател иска да „ни учи на пътищата си“, така че да „ходим в пътеките му“. (Исаия 2:2, 3) Той е организирал „народ за своето име“, който да известява волята му по цялата земя. (Деяния 15:14)

Бог иска да му се покланяме обединено.

Вместо да разединява хората, чистото поклонение на Йехова ги обединява чрез връзката на искрената любов. (Йоан 13:35) Кои хора днес учат мъже и жени по целия свят да служат на Бога в единство? Каним те да разбереш отговора с помощта на тази брошура.