Ной

Авраам и Сара

Моисей

Исус Христос

Много хора смятат, че Свидетели на Йехова е името на нова религия. Но преди повече от 2700 години служителите на истинския Бог били наречени негови „свидетели“. (Исаия 43:10–12) До 1931 г. бяхме познати като Изследователи на Библията. Защо приехме името Свидетели на Йехова?

Това име идентифицира нашия Бог. Според древните ръкописи Божието име, Йехова, се среща хиляди пъти в Библията. В много преводи това име е било заменено с титли като Господ или Бог. Но истинският Бог се разкрил пред Моисей с личното си име, Йехова, казвайки: „Това е моето име до безпределни времена.“ (Изход 3:15) По този начин той се разграничил от всички фалшиви богове. Ние с гордост носим Божието свято име.

Описва нашата задача. От древни времена редица хора, започвайки с праведния Авел, дали свидетелство за вярата си в Йехова. През вековете Ной, Авраам, Сара, Моисей, Давид и други се присъединили към „големия облак свидетели“. (Евреи 11:4 — 12:1) Точно както някой може да свидетелства в съда в подкрепа на невинен човек, ние сме решени да известяваме истината за нашия Бог.

Така подражаваме на Исус. Библията го нарича „верния и истинен свидетел“. (Откровение 3:14) Исус казал за себе си, че ‘известил Божието име’ и ‘свидетелствал за истината’. (Йоан 17:26; 18:37) Затова истинските последователи на Христос носят името на Йехова и го известяват. Именно това се стремят да правят Свидетелите на Йехова.

  • Защо Изследователите на Библията са приели името Свидетели на Йехова?

  • Откога Йехова има свидетели на земята?

  • Кой е най–великият Свидетел на Йехова?