Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Какво мислиш за Библията?

Какво мислиш за Библията?

Тя е...

  • мъдра книга, писана от хора

  • книга с митове и легенди

  • книга от Бога

 КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

„Цялото Писание е вдъхновено от Бога.“ (2 Тимотей 3:16, „Превод на новия свят“)

ПОЛЗАТА ЗА ТЕБЕ

Библията ти дава:

Задоволителни отговори на най–важните въпроси в живота (Притчи 2:1–5)

Надеждни съвети за ежедневието (Псалм 119:105)

Истинска надежда за бъдещето (Римляни 15:4)

 МОЖЕМ ЛИ ДА ВЯРВАМЕ НА БИБЛИЯТА?

Да, поради най–малко три причини:

  • Забележителна хармония. Библията е писана в продължение на 1600 години от около 40 души. Повечето от тях не са се познавали. Въпреки това цялата Библия е хармонична и има една основна тема.

  • Честни писатели. Обикновено историците премълчават неуспехите на своя народ. За разлика от тях библейските писатели откровено записали както своите грешки, така и грешките на народа си. (2 Летописи 36:15, 16; Псалм 51:1–4)

  • Пророчества, които се изпълняват. Библията предсказала покоряването на древния град Вавилон около 200 години предварително. (Исаия 13:17–22) Тя разкрила не само начина, по който щял да падне градът, но и името на завоевателя му! (Исаия 45:1–3)

    Много други библейски пророчества също са се изпълнили до най–малката подробност. Нима не очакваме точно това от книга, която е от Бога? (2 Петър 1:21)

 ПОМИСЛИ:

Как Божието Слово може да подобри живота ти?

Библията отговаря на този въпрос в ИСАИЯ 48:17, 18 и 2 ТИМОТЕЙ 3:16, 17.