Библията не само разказва истината за онова, което се е случило в миналото, но казва също какво ще се случи в бъдещето. Хората не могат да предсказват бъдещето. Ето защо ние знаем, че Библията е от Бога. Какво казва Библията за бъдещето?

Тя говори за голяма война на Бога. В тази война Бог ще очисти земята от всички лоши неща и лоши хора, но ще запази онези, които му служат. Божият цар, Исус Христос, ще се погрижи Божиите служители да се радват на мир и щастие, и никога да не се разболяват или умират.

Не е ли хубаво да знаем, че Бог ще направи нов рай на земята? Но ние трябва да сторим нещо, ако искаме да живеем в този рай. В последния разказ на тази книга ще научим какво трябва да правим, за да се радваме на чудесните неща, които Бог е приготвил за онези, които му служат. И тъй, чети ОСМА част и открий какво предсказва Библията за бъдещето.