МЛАДЕЖЪТ, когото виждаш тук с апостол Павел, е Тимотей. Тимотей живеел със семейството си в Листра. Майка му се казвала Евникия, а баба му Лоида.

Павел идвал вече за трети път в Листра. Преди около година Павел и Варнава за пръв път дошли тук на проповедническо пътуване. И ето сега Павел пак дошъл с приятеля си Сила.

Знаеш ли какво казва Павел на Тимотей? „Би ли искал да се присъединиш към Сила и мене? — питал го той. — Ние бихме могли да използваме помощта ти, за да проповядваме на хората по далечни места.“

„Да — отговаря Тимотей, — искам да дойда.“ И ето, скоро след това Тимотей оставил семейството си и тръгнал с Павел и Сила. Но преди да научим за тяхното пътуване, нека да видим какво преживял Павел през тези седемнайсет години, откакто Исус му се явил на пътя за Дамаск.

Спомняш ли си, Павел отивал в Дамаск, за да причини зло на Исусовите ученици, но сега самият той бил ученик! След време негови врагове решили да убият Павел, защото не харесвали учението му за Исус. Но учениците помогнали на Павел да избяга. Те го сложили в един кош и го спуснали по градската стена извън града.

След това Павел отишъл да проповядва в Антиохия. Там за пръв път последователите на Исус били наречени християни. От Антиохия Павел и Варнава били изпратени на проповедническо пътуване из далечни страни. Един от градовете, които те посетили, бил Листра, родното място на Тимотей.

И сега, около една година по–късно, при второто си пътуване Павел отново бил в Листра. Знаеш ли къде отишли Павел и Сила, когато Тимотей тръгнал с тях? Разгледай картата и нека да научим някои от градовете там.

Най–напред те отишли до близкия град Икония, след това до един друг град, наречен Антиохия. След това те пътували до Троада, после до Филипи, Солун и Берия. Виждаш ли Атина на картата? Павел проповядвал и там. След това те прекарали година и половина, проповядвайки в Коринт. Накрая направили кратък престой в Ефес. После се върнали обратно в Кесария с кораб и отпътували за Антиохия, където отседнал Павел.

Така Тимотей пропътувал стотици километри, помагайки на Павел да проповядва добрата новина и да основе много християнски сборове. Когато пораснеш, ще бъдеш ли такъв верен служител на Бога, какъвто бил Тимотей?

Деяния 9:19–30; 11:19–26; от 13 до 17 глава; 18:1–22.