Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 84 РАЗКАЗ

Един ангел посещава Мария

Един ангел посещава Мария

ТАЗИ хубава жена се казва Мария. Тя била израилтянка, която живеела в град Назарет. Бог знаел, че тя е много добра. Затова той изпратил своя ангел Гавриил да говори с нея. Знаеш ли какво дошъл да ѝ каже Гавриил? Нека да разберем.

„Добър ден, ти, която имаш Божието благоволение! — казал ѝ Гавриил. — Йехова е с тебе.“ Мария не го била виждала никога преди това. Тя се изплашила, защото не знаела какво има предвид той. Но Гавриил веднага я успокоил.

„Не се страхувай, Мария — казал той. — Йехова е много доволен от тебе. Затова той ще направи нещо чудесно за тебе. Скоро ти ще имаш бебе. И ще го наречеш Исус.“

Гавриил продължил да обяснява: „Този син ще бъде велик. Той ще бъде наречен Син на Всевишния. Йехова ще го направи цар, като Давид. Но Исус ще бъде цар за вечни времена и царството му никога няма да има край!“

„Но как ще стане това? — попитала Мария. — Аз дори не съм женена. Не съм живяла с мъж, как мога да имам бебе?“

„Божията сила ще дойде върху тебе — отговорил Гавриил. — Затова детето ще бъде наречено Божи син.“ След това той казал на Мария: „Спомни си за твоята роднина Елисавета. Хората казваха, че тя е много стара, за да има деца. Но скоро тя ще има син. Ето, виждаш, че няма нещо, което Бог да не може да направи.“

Мария веднага казала: „Аз съм робиня на Йехова! Нека стане с мене така, както ти каза.“ След това ангелът си отишъл.

Мария побързала да иде при Елисавета. Когато Елисавета чула Марииния глас, бебето в нея подскочило от радост. Елисавета се изпълнила с Божия дух и казала на Мария: „Ти си особено благословена измежду жените.“ Мария останала при Елисавета около три месеца и след това се върнала обратно в Назарет.

Мария щяла да се омъжва за един човек, наречен Йосиф. Но когато Йосиф разбрал, че Мария ще има бебе, той решил да не се жени за нея. Тогава един Божи ангел му казал: „Не се страхувай да вземеш Мария за своя жена. Защото Бог е този, който ѝ даде син.“ Така Йосиф и Мария се оженили и зачакали да се роди Исус.