ВИЖ каква работа кипи тук. Израилтяните са заети с изграждането на стените на Йерусалим. Когато преди 152 години цар Навуходоносор разрушил Йерусалим, той съборил стените и опожарил портите на града. Израилтяните не построили стените отново, когато се върнали от Вавилон.

Как мислиш се чувствали хората, живеейки толкова години без стена около града си? Те не се чувствали в безопасност. Неприятелите им лесно можели да влязат в града и да ги нападнат. Но ето че този човек, Неемия, най–сетне се заел да помогне на хората да изградят стените отново. Знаеш ли кой бил Неемия?

Неемия бил израилтянин, идващ от град Суса, където живеели Естир и Мардохей. Неемия служел в царския дворец и можел да бъде добър приятел на Мардохей и царица Естир. Но Библията не казва, че Неемия служел при съпруга на Естир, цар Асуир. Той служел на следващия цар, цар Артаксеркс.

Спомняш ли си, Артаксеркс бил добрият цар, който дал на Ездра много пари, за да ги занесе в Йерусалим и да украси храма на Йехова. Но Ездра не изградил съборените стени на града. Нека да видим как станало така, че Неемия свършил тази работа.

Минали тринайсет години, откакто Артаксеркс дал на Ездра парите за украсата на храма. Сега Неемия бил виночерпец на цар Артаксеркс. Това означавало, че той носел вино на царя и следял някой да не се опита да отрови царя. Това била много важна служба.

Един ден братът на Неемия, Ананий, и други мъже от земята на Израил отишли на гости на Неемия. Те му казали за трудностите, които имали израилтяните, и как стените на града все още били порутени. Това натъжило много Неемия и той се помолил на Йехова за помощ.

Един ден царят забелязал, че Неемия е тъжен и го попитал: „Защо изглеждаш толкова тъжен?“ Неемия му казал, че е тъжен, защото Йерусалим е в много лошо състояние и стените му са в развалини. „Какво искаш да направя?“ — попитал царят.

„Позволи ми да отида в Йерусалим — казал Неемия, — за да мога да изградя отново стените.“ Цар Артаксеркс бил много добър. Той казал, че Неемия може да отиде и му помогнал да се снабди с дървета за строителните работи. Скоро след като Неемия отишъл в Йерусалим, той казал на хората за плановете си. Те ги харесали и казали: „Да почваме строежа.“

Когато враговете на израилтяните видели, че стените растат, те казали: „Ще идем да ги избием и ще спрем строежа.“ Но Неемия научил за това и дал на строителите мечове и копия. И казал: „Не се страхувайте от нашите врагове. Бийте се за братята си, за децата си, за жените си и за домовете си.“

Хората били много смели. Те държали оръжията си готови ден и нощ, и продължили да строят. Така само за петдесет и два дни стените били завършени. Сега народът се чувствал сигурен в града. Неемия и Ездра учели хората на Божия закон и народът бил щастлив.

Но нещата все пак не били такива, каквито били преди израилтяните да бъдат отведени в плен във Вавилон. Хората били управлявани от царя на Персия и трябвало да му служат. Но Йехова обещал, че ще изпрати нов цар и че този цар ще донесе мир на хората. Кой е този цар? Как ще донесе той мир на земята? Минали около 450 години, преди да стане ясно нещо повече за това. Тогава се случило едно много важно събитие — родило се едно бебе. Но това е вече друг разказ.