ЙОСИЯ бил едва на осем години, когато станал цар на двете южни племена на Израил. Той бил твърде млад, за да управлява като цар. Затова отначало няколко по–възрастни мъже му помагали в управлението на народа.

След като царувал седем години, Йосия започнал да търси Йехова. Той следвал примера на добрите царе, такива като Давид, Йосафат и Езекия. И когато още нямал двадесет години, Йосия извършил нещо много смело.

Дълги години повечето от израилтяните били много лоши. Те се покланяли на лъжливи богове. Прекланяли се пред идоли. Затова Йосия тръгнал с хората си да премахне от земята фалшивото поклонение. Това била трудна работа, защото толкова много хора се покланяли на лъжливи богове. Можеш да видиш тук как Йосия и хората му повалят идолите.

След това Йосия назначил трима мъже да ръководят поправката на храма на Йехова. От народа били събрани пари и били дадени на тия мъже, за да заплатят за работата, която трябвало да бъде извършена. Докато работели в храма, първосвещеникът Хелкия намерил там нещо много важно. Това била самата книга на закона, която Йехова възложил на Моисей да напише преди много, много години. Дълго време тя била загубена.

Занесли книгата на Йосия и той поискал да му я прочетат. Йосия слушал и му станало ясно, че народът не спазва законите на Йехова. Това го натъжило безкрайно много и той раздрал дрехите си, както можеш да видиш тук. Той казал: „Йехова ни се сърди, защото бащите ни не са спазвали законите, написани в тази книга.“

Йосия заръчал на първосвещеника Хелкия да открие какво смята да направи с тях Йехова. Хелкия отишъл при жената Олда, която била пророчица, и я попитал. Тя му предала да занесе на Йосия следното съобщение от Йехова: „Йерусалим и целият народ ще бъдат наказани, защото се кланяха на фалшиви богове и земята бе пълна с лошотия. Но понеже ти, Йосия, направи каквото е добро, това наказание ще дойде чак след смъртта ти.“