ЗНАЕШ ли какви са тези мъже и какво правят? Те отиват на война, а тези най–отпред пеят. Може би ще попиташ: „Защо певците не носят мечове и копия, с които да се бият?“ Нека видим защо.

Йосафат бил цар на двуплеменното царство на Израил. Той живял по същото време, когато живели цар Ахав и царица Йезавел от северното десетплеменно царство. Но Йосафат бил добър цар, и баща му Аса също бил добър цар. Затова народът на южното двуплеменно царство много години се радвал на добър живот.

Но ето че се случило нещо, което уплашило хората. При Йосафат дошли пратеници и му съобщили: „Огромна войска от земите на Моав, Амон и планината Сиир идват да те нападнат.“ Много израилтяни се събрали в Йерусалим да търсят помощта на Йехова. Те отишли в храма и там Йосафат се помолил: „О, Йехова, Боже наш, не знаем какво да правим. Безпомощни сме пред такава огромна войска. Обръщаме се към тебе за помощ.“

Йехова чул молитвата и пратил един свой служител да каже на хората: „Битката не е ваша, а на Бога. Вие няма да бъдете принудени да се биете. Само гледайте и вижте как Йехова ще ви спаси.“

На следващата сутрин Йосафат казал на народа: „Надявайте се на Йехова!“ После той сложил певци пред войниците си и като вървели по пътя, те пеели химни на Йехова. Знаеш ли какво се случило, когато наближили мястото на битката? Йехова накарал вражеските войници да се бият помежду си. И когато израилтяните пристигнали, вражеските войници били мъртви до един!

Нали Йосафат постъпил мъдро, като се надявал на Йехова? И ние ще бъдем мъдри, ако се надяваме на Йехова.