Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 65 РАЗКАЗ

Царството е разделено

Царството е разделено

ЗНАЕШ ли защо този човек разкъсва дрехата си на парчета? Йехова му казал да направи това. Този човек е Божият пророк Ахия. Знаеш ли какво е това пророк? Това е някой, на когото Бог казва предварително какво ще се случи.

Тук Ахия говори с Йеровоам. Йеровоам бил човекът, когото Соломон назначил за надзирател на строителството си. Когато Ахия срещнал Йеровоам тук, на пътя, той направил нещо странно. Свалил новата си горна дреха и я разкъсал на дванайсет парчета. Той казал на Йеровоам: „Вземи десет парчета за себе си.“ Знаеш ли защо Ахия дал на Йеровоам десет от парчетата?

Ахия обяснил, че Йехова се готви да отнеме царството от Соломон. Той казал още, че Йехова ще даде десет племена на Йеровоам. Това означавало, че за Соломоновия син Ровоам щели да бъдат оставени само две племена, за да царува над тях.

Соломон много се ядосал, когато научил какво казал Ахия на Йеровоам. Той се опитал да убие Йеровоам. Но Йеровоам избягал в Египет. Не след дълго Соломон умрял. Той царувал четирийсет години, но сега вече неговият син Ровоам бил направен цар. Когато Йеровоам научил в Египет, че Соломон е мъртъв, той се върнал обратно в Израил.

Ровоам не бил добър цар. Той се отнасял към народа дори по–зле от баща си Соломон. Йеровоам и още някои от първенците отишли при цар Ровоам и го помолили да бъде по–добър към народа. Но Ровоам не искал и да чуе. Всъщност, той станал още по–зъл от преди. Тогава народът направил Йеровоам цар на десет племена, но двете племена на Вениамин и Юда оставили Ровоам за свой цар.

Йеровоам не искал народът му да ходи в Йерусалим за поклонение в храма на Йехова. Затова направил две златни телета и казал на народа на десетплеменното царство да се покланя на тях. Скоро земята се изпълнила с престъпления и насилие.

Двуплеменното царство също изпаднало в беда. По–малко от пет години след като Ровоам станал цар, царят на Египет дошъл да се бие срещу Йерусалим. Той заграбил много съкровища от храма на Йехова. Така че храмът останал такъв, какъвто бил построен, само за кратко време.