ВИЖДАШ ли какво става тук? Това са бойците на Израил. Мъжете са се навели да пият вода. Близо до тях е застанал съдията Гедеон. Той наблюдава как те пият.

Вгледай се внимателно в различните начини, по които мъжете пият. Някои съвсем са доближили лицата си до водата. Но един боец поднася с ръце водата до устата си, така че да може да вижда какво става наоколо. Това е важно, защото Йехова казал на Гедеон да подбере само мъжете, които се оглеждат, докато пият. Останалите, казал Бог, трябва да бъдат изпратени вкъщи. Нека да видим защо.

Израилтяните пак били изпаднали в беда, защото не се подчинили на Йехова. Хората от Мадиам ги надвили и започнали да ги угнетяват. Затова израилтяните викнали за помощ към Йехова и той чул виковете им.

Йехова казал на Гедеон да свика войска, и Гедеон събрал общо 32 000 бойци. Но срещу Израил имало войска от 135 000 души. Въпреки това Йехова казал на Гедеон: „Твърде много са ти хората.“ Защо му казал това?

Защото ако израилтяните биха спечелили войната, те можели да си помислят, че са победили със собствени сили. Можели да си помислят, че не са имали нужда от помощта на Йехова, за да победят. Затова Йехова казал на Гедеон: „Кажи на всеки, който се страхува, да си върви вкъщи.“ Гедеон им казал, и 22 000 от бойците му си отишли. Той останал само с 10 000 души да се бие срещу всичките тези 135 000 войници.

Но виж ти! Йехова казал: „Все още са ти твърде много хората.“ Затова наредил на Гедеон да заведе мъжете да пият от този поток и после да изпрати по домовете им всички, които се навеждали съвсем близо до водата, за да пият. „Ще ти дам победата само с тия 300 мъже, които постоянно се оглеждаха, докато пиеха“ — обещал Йехова.

Настанало времето на битката. Гедеон разделил своите 300 души на три групи. Той дал на всеки по един рог и по едно гърне с горящ факел в него. Било към полунощ, когато те наобиколили стана на вражеските войници. И тогава, по едно и също време, всички надули роговете, счупили гърнетата и извикали: „На Йехова меча и на Гедеон!“ Вражеските войници се събудили и много се объркали и изплашили. Те се втурнали да бягат, и така израилтяните спечелили битката.