ВИЖ какво заравя този човек в шатъра си! Една великолепна дреха, и едно кюлче злато, и няколко къса сребро. Той ги взел от град Йерихон. Но какво трябвало да бъде направено с всички неща в града? Помниш ли?

Те трябвало да бъдат унищожени, а златото и среброто да бъдат дадени в съкровищницата на скинията на Йехова. Значи тези хора тук не послушали Бога. Те откраднали от това, което принадлежало на Бога. Името на мъжа е Ахан, а тези с него са част от неговото семейство. А сега да разберем какво се случило.

След като Ахан откраднал нещата, Исус Навиев изпратил мъже да се бият срещу град Гай. Но те били победени в битката. Някои били убити, останалите побягнали. Исус Навиев много се натъжил. Той паднал по очи на земята и запитал в молитва Йехова: „Защо позволи да ни се случи това?“

Йехова отговорил: „Стани! Израил съгреши. Хората взеха от нещата, които трябваше да бъдат унищожени или да бъдат дадени на скинията на Йехова. Те откраднаха и една великолепна дреха и я скриха. Аз няма да ви благословя, докато не унищожите дрехата, както и този, който взе тези неща.“ Йехова казал още, че ще покаже на Исус Навиев кой е лошият човек.

Тогава Исус Навиев събрал целия народ, и Йехова посочил лошия Ахан. Ахан казал: „Съгреших. Видях една великолепна дреха, и кюлчето злато, и късовете сребро. Толкова силно ми се прииска да ги имам, че ги взех. Ще ги намерите заровени в шатъра ми.“

Когато намерили всички тези неща и ги занесли при Исус Навиев, той казал на Ахан: „Защо донесе такава беда върху нас? Сега Йехова ще донесе беда върху тебе!“ И народът убил с камъни Ахан и семейството му. Не е ли това добра поука за нас — никога да не вземаме неща, които не ни принадлежат?

След това Израил отново се отправил на бой срещу Гай. Този път Йехова помогнал на своя народ и израилтяните спечелили битката.