След края на робството в Египет Моисей повел израилтяните към планината Синай, където Бог им дал законите си. По–късно Моисей изпратил дванайсет души да разузнаят из земята Ханаан, но десет от тях се върнали с лоши сведения. Заради тях народът поискал да се върне обратно в Египет. Бог наказал израилтяните за липсата им на вяра, като ги накарал да бродят четирийсет години в пустинята.

Накрая Исус Навиев бил избран да въведе израилтяните в земята Ханаан. За да им помогне да завземат тази земя, Йехова причинил разни чудеса. Той направил така, че река Йордан спряла да тече, стените на Йерихон се срутили, или пък слънцето застанало неподвижно за цял ден. След шест години земята била отнета от ханаанците.

Започвайки с Исус Навиев, Израил бил управляван в продължение на 356 години от съдии. Ще научим за много от тях, включително за Варак, Гедеон, Йефтай, Самсон и Самуил. Ще прочетем също за жени като Раав, Девора, Яил, Рут, Ноемин и Далила. Общо, ТРЕТА част обхваща 396 години история.