Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 33 РАЗКАЗ

Прекосяването на Червено море

Прекосяването на Червено море

ВИЖ какво става тук! Това е Моисей, който е протегнал тоягата си над Червено море. Тези с него, които са в безопасност на брега, са израилтяните. А фараонът и цялата му армия потъват в морето. Нека разберем как станало всичко това.

Както научихме вече, фараонът казал на израилтяните да напуснат Египет, след като Бог докарал десетото бедствие върху египтяните. Около 600 000 израилтянски мъже се отправили на път, както и много жени и деца. А и голям брой други хора, които станали вярващи в Йехова, също тръгнали с израилтяните. Те всички взели със себе си и своите овце, кози и говеда.

Преди да си тръгнат, израилтяните поискали от египтяните дрехи, а също и различни неща, направени от злато и сребро. Египтяните били много уплашени от последното бедствие, затова дали на израилтяните всичко, каквото пожелали.

След няколко дни израилтяните стигнали до Червено море. Там те спрели да починат. В същото време фараонът и неговите хора започнали да съжаляват, че отпратили израилтяните. „Как можахме да пуснем робите си!“ — казали те.

И така, фараонът още веднъж променил решението си. Той бързо приготвил бойната си колесница и цялата си армия и се втурнал да преследва израилтяните с 600 специални колесници, както и с всички останали колесници на Египет.

Когато израилтяните видели фараона и неговата армия да идват след тях, много се уплашили. Нямало и накъде да бягат. От едната им страна било Червено море, а от другата наближавали египтяните. Но Йехова поставил един облак между своя народ и египтяните. Така египтяните не можели да виждат израилтяните, за да ги нападнат.

После Йехова казал на Моисей да протегне тоягата си над Червено море. Когато той сторил това, Йехова направил да задуха силен източен вятър. Водите на морето се разделили и останали така, разделени на две.

След това израилтяните тръгнали да прекосяват морето по сухото дъно. Часове били необходими милионите хора и техните животни да преминат безопасно на другата страна на морето. Най–сетне египтяните могли отново да видят израилтяните. Техните роби се изплъзвали! И те хукнали след тях по дъното на морето.

Тогава Бог направил така, че колелата на колесниците им започнали да падат. Египтяните много се уплашили и завикали: „Йехова се бие на страната на израилтяните против нас! Да бягаме оттук!“ Но било твърде късно.

Защото точно сега Йехова казал на Моисей да протегне тоягата си над Червено море, както вече видя на картината. И щом Моисей направил това, двете водни стени започнали да падат обратно и да заливат египтяните и техните колесници. Цялата им армия вече била в морето, преследвайки израилтяните. И нито един от египтяните не останал жив!

Колко щастлив бил Божият народ, че е спасен! Мъжете запели благодарствена песен на Йехова, в която се казвало: „Йехова спечели славна победа! В морето той хвърли конете и техните ездачи.“ Мариам, сестрата на Моисей, взела дайрето си, и всички жени я последвали с техните дайрета. Те се впуснали в радостен танц и пеели същата песен като мъжете: „Йехова спечели славна победа! В морето той хвърли конете и техните ездачи.“