Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 24 РАЗКАЗ

Йосиф изпитва братята си

Йосиф изпитва братята си

ЙОСИФ искал да разбере дали неговите десет братя са все още така подли и жестоки. Затова им казал: „Вие сте съгледвачи! Дошли сте да откриете къде е слабото място на нашата страна.“

„Не, не сме — казали те. — Ние сме честни хора. Всичките сме братя, общо дванайсет. Само че единия ни брат го няма вече, а най–младият остана у дома с баща ни.“

Йосиф се престорил, че не им вярва. Той задържал брата, наречен Симеон, в затвора, а на другите позволил да вземат храна и да си отидат вкъщи. Но им казал: „Когато се върнете, трябва да доведете най–младия си брат с вас.“

Когато се върнали у дома в Ханаан, братята разказали всичко на баща си Яков. На Яков му станало много мъчно. „Йосиф го няма вече — извикал той, — а сега и Симеон! Няма да ви позволя да вземете най–малкия ми син Вениамин.“ Но когато храната им започнала да привършва, Яков бил принуден да им разреши да вземат Вениамин в Египет, за да могат да получат още храна.

Йосиф видял братята си да идват пак. Той бил много щастлив да види и по–малкия си брат Вениамин. Разбира се, никой от тях не знаел, че този важен човек е Йосиф. Сега Йосиф направил нещо, за да изпита десетте си братя.

Той наредил на слугите си да напълнят всичките им торби с храна. Но без братята му да разберат, казал да сложат неговата специална сребърна чаша в торбата на Вениамин. Когато те всички си тръгнали и се отдалечили малко по пътя, Йосиф изпратил слугите си след тях. Когато ги настигнали, слугите казали: „Защо откраднахте сребърната чаша на господаря ни?“

„Не сме откраднали чашата му — казали всички братя. — Ако я намерите у някой от нас, нека този човек бъде убит.“

Слугите започнали да претърсват всички торби и намерили чашата в торбата на Вениамин — както виждаш на картината. Тогава слугите казали: „Останалите от вас могат да продължат, но Вениамин трябва да дойде с нас.“ Какво щели да направят десетимата братя сега?

Те всички се върнали с Вениамин в къщата на Йосиф. Йосиф казал на братята си: „Всички вие можете да си отивате у дома, но Вениамин трябва да остане като мой роб.“

Сега Юда проговорил и казал: „Ако се върна у дома без момчето, баща ми ще умре, защото той много го обича. Затова, моля те, задръж мене като роб, но пусни момчето да си иде.“

Йосиф разбрал, че братята му се променили. Вече не били подли и жестоки. Нека видим какво направил сега Йосиф.