Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 22 РАЗКАЗ

Йосиф е хвърлен в затвора

Йосиф е хвърлен в затвора

ЙОСИФ бил само на седемнайсет години, когато го отвели в Египет. Там го продали на един човек на име Петефрий. Петефрий бил на служба при царя на Египет, който се наричал фараон.

Йосиф работил съвестно на господаря си Петефрий. Затова когато Йосиф пораснал, Петефрий го назначил за управител на целия си дом. Но защо тогава Йосиф тук е в затвора? Заради жената на Петефрий.

Йосиф израснал като много красив мъж, затова жената на Петефрий поискала той да легне с нея. Но Йосиф знаел, че това е лошо и не го направил. Жената на Петефрий много се ядосала. И когато мъжът ѝ се върнал вкъщи, тя го излъгала и казала: „Този лош Йосиф се опита да легне с мене!“ Петефрий повярвал на жена си. Той много се разгневил и заповядал да хвърлят Йосиф в затвора.

Надзирателят на затвора скоро разбрал, че Йосиф е добър човек. Той го назначил да отговаря за всички останали затворници. По–късно фараонът се ядосал на своя виночерпец и на своя хлебар и заповядал да ги затворят. Една нощ те и двамата сънували особени сънища, но не знаели какво означават те. На следващия ден Йосиф им казал: „Разкажете ми сънищата си.“ И след като ги изслушал, Йосиф, с помощта на Бога, обяснил какво означавали техните сънища.

На виночерпеца Йосиф казал: „След три дни ти ще бъдеш освободен от затвора и отново ще станеш виночерпец на фараона.“ И после добавил: „Когато излезеш оттук, разкажи на фараона за мене и ми помогни да изляза от това място.“ Но на хлебаря Йосиф казал: „Само след три дни фараонът ще заповяда да ти отсекат главата.“

След три дни всичко станало точно така, както казал Йосиф. Фараонът заповядал да отсекат главата на хлебаря. А виночерпецът бил освободен от затвора и започнал отново да служи на царя. Само че виночерпецът съвсем забравил за Йосиф! Той не разказал на фараона за него, и Йосиф си останал в затвора.