ЛОТ и семейството му живели заедно с Авраам в земята Ханаан. Един ден Авраам казал на Лот: „Тук няма достатъчно земя за всичките ни животни. Моля, нека да се разделим. Ако ти тръгнеш в една посока, аз ще тръгна в другата.“

Лот огледал земята. Той видял една много хубава част от страната, където имало вода и изобилна добра трева за животните му. Това била областта Йордан. И така, Лот отвел семейството си и животните си там. Най–сетне те се заселили в град Содом.

Хората в Содом били много лоши. Това тревожело Лот, защото той бил добър човек. Това тревожело също и Бога. Накрая Бог изпратил двама ангели да предупредят Лот, че той се готви да унищожи Содом и близкия град Гомор заради лошотията им.

Ангелите казали на Лот: „Побързай! Вземи жена си и двете си дъщери и бягай оттук!“ Лот и семейството му вървели малко бавно, затова ангелите ги хванали за ръка и ги извели от града. После един от ангелите казал: „Бягайте, за да спасите живота си! Не поглеждайте назад! Бягайте към хълмовете, за да не бъдете убити!“

Лот и дъщерите му се подчинили и хукнали да бягат по–далече от Содом. Те не се спрели нито за миг и не погледнали назад. Но жената на Лот не послушала. След като се отдалечили на известно разстояние от Содом, тя се спряла и погледнала назад. И тогава жената на Лот се превърнала в стълб от сол. Виждаш ли я на картината?

От това можем да научим добър урок, който показва, че Бог спасява тези, които са му послушни, но онези, които не го слушат, ще загубят живота си.