Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 20 РАЗКАЗ

Дина изпада в беда

Дина изпада в беда

ВИЖДАШ ли при кого отива на гости Дина? Тя се готви да посети някои от девойките, които живеят в земята Ханаан. Дали баща ѝ Яков ще се зарадва, ако научи за това? За да отговориш по–лесно на този въпрос, се опитай да си припомниш какво си мислели Авраам и Исаак за жените в Ханаан.

Искал ли Авраам синът му Исаак да се ожени за девойка от Ханаан? Не, не искал. Искали ли Исаак и Ребека техният син Яков да се ожени за ханаанска девойка? Не, не искали. Знаеш ли защо?

Защото хората в Ханаан се покланяли на лъжливи богове. Те не били добри за съпрузи и съпруги, не били добри и за близки приятели. Затова можем да сме сигурни, че на Яков никак не би му харесало неговата дъщеря да се сприятелява с тези ханаански девойки.

И разбира се, Дина изпаднала в беда. Виждаш ли този ханаански мъж, дето гледа към Дина на картината? Той се казва Сихем. Един ден, когато Дина дошла на гости, Сихем грабнал Дина и я насилил да легне с него. Това било лошо, защото мъжът и жената могат да лягат заедно само когато са женени. Това лошо нещо, което Сихем направил на Дина, докарало още по–големи неприятности.

Когато братята на Дина научили какво се случило, много се ядосали. Двама от тях, Симеон и Левий, толкова се ядосали, че взели мечовете си, отишли в града и нападнали ненадейно тамошните мъже. Те и братята им убили Сихем и всички други мъже. Яков много се ядосал, че неговите синове сторили това лошо нещо.

Как започнала цялата беда? Всичко това се случило, защото Дина се сприятелила с хора, които не се подчинявали на Божиите закони. Ние не искаме да имаме такива приятели, нали?