Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 8 РАЗКАЗ

Великани на земята

Великани на земята

АКО видиш към тебе да крачи някой, който е висок колкото тавана на стаята, какво ще си помислиш? Та това е великан! По едно време на земята наистина имало великани. Библията показва, че техните бащи били ангели от небето. Но как би могло да стане такова нещо?

Нали помниш, че лошият ангел Сатана постоянно създавал неприятности. Той дори се опитвал да направи и Божиите ангели лоши. След време някои от тези ангели започнали да слушат Сатана. Те прекратили работата, която Бог им дал да вършат на небето. После слезли на земята и си направили човешки тела. Знаеш ли защо?

Библията казва, че тези синове на Бога постъпили така, защото видели красивите жени на земята и поискали да живеят с тях. Затова дошли на земята и се оженили за тези жени. Библията казва, че това било погрешно, защото Бог направил ангелите да живеят на небето.

Когато на ангелите и жените им се родили деца, тези деца били различни от другите. Отначало може би не изглеждали много по–различни. Но те растели и ставали все по–големи и по–големи, и все по–силни и по–силни, докато станали великани.

Тези великани били лоши. И понеже били толкова големи и силни, те нанасяли много вреди на хората. Те се опитвали да принудят всички да станат лоши като тях.

Енох умрял, но след него на земята имало един друг човек, който бил добър. Името на този човек било Ной. Той винаги правел това, което Бог искал от него.

Един ден Бог казал на Ной, че се готви да унищожи всички лоши хора и че времето за това е дошло. Но Бог щял да спаси Ной, семейството му и много от животните. Нека видим как Бог направил това.