Тимотей, който живее в разделен по вяра дом, е изправен пред избор. Ще се стреми ли към по–високо образование и богатство, или ще реши да служи на Йехова всеотдайно?