През 1993 г. в различни части на света се проведоха международни конгреси на Свидетелите на Йехова на тема „Божествено учение“. Отделни личности и цели семейства от различен произход и култура извлякоха полза от божествената мъдрост. Като гледаш този филм, можеш да видиш и да почувстваш радостта, любовта и топлотата на световното братство, които усетиха присъстващите на тези конгреси.